Novost od 1. siječnja

Zavod KBC-a Rijeka stekao status Klinike za bolesti srca i krvnih žila

Sanja Gašpert

KBC Rijeka sada ima 18 klinika / NL arhiva

KBC Rijeka sada ima 18 klinika / NL arhiva

U KBC-u Rijeka izvode se najsloženiji elektrofiziološki, endovaskularni i kirurški zahvati, a po rezultatima liječenja bolesti srca i krvnih žila riječka bolnica može se usporediti s vrhunskim europskim ustanovama, ističu u riječkom KBC-uRIJEKA  Zavod za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka stekao je status klinike – Klinike za bolesti srca i krvnih žila.


Osamnaesta je to klinika u riječkoj bolnici. Sačinjavaju je Odjel intenzivnog kardiološkog liječenja, Zavod za ishemijsku bolest srca i angiologiju s dnevnom bolnicom, Zavod za intervencijsku kardiologiju, Zavod za kardiomiopatije, bolesti zalisaka i zatajivanje srca s dnevnom bolnicom, Zavod za aritmije te Poliklinika s elektrofiziološkim laboratorijem.


Prvim predstojnikom nove kardiološke klinike na razdoblje od četiri godine imenovan je prof. dr. sc. Luka Zaputović.
– U KBC-u Rijeka izvode se najsloženiji elektrofiziološki, endovaskularni i kirurški zahvati, a po rezultatima liječenja bolesti srca i krvnih žila riječka bolnica može se usporediti s vrhunskim europskim ustanovama. Godišnje se u endovaskularnom laboratoriju učini više od 4.500 zahvata, od čega oko 2500 terapijskih intervencija. Hitnom koronarnom intervencijom s postavljanjem stenta godišnje se liječi više od 700 bolesnika s infarktom srca, ističu u riječkom KBC-u.


Na novoj Klinici će se nastaviti održavanje dostignute vrhunske stručne, nastavne i znanstvene djelatnosti u području kardiologije, daljnje unapređenje zdravstvenih usluga u kvantitativnom i kvalitativnom smislu te uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.


Uvodit će se i napredne ehokardiografske tehnike te povećati broj stres-ehokardiografskih pregleda, također i broj te složenost intervencijskih endovaskularnih i hibridnih zahvata nakon instalacije treće angiosale. Nastavit će se liječenje elektivnih koronarnih bolesnika koronarnim intervencijama u dnevnoj bolnici.