Složeni problem

Zatvoreni objekt u slijepoj ulici: Strelište na Drenovi postaje gradsko, tek kad se riješi problem vlasništva

Edi Prodan

Tužan prizor s Drenove, zatvoreno strelište / Snimio Roni BRMALJ

Tužan prizor s Drenove, zatvoreno strelište / Snimio Roni BRMALJ

Problem nekretnina unutar kompleksa izuzetno je složen jer se uz državu, kao vlasnik pojavljuje čitav niz fizičkih osoba za koje je dijelom nepoznato prebivalište ili čak i činjenica jesu li živiRIJEKA  Temeljem dostavljene dokumentacije Grada Rijeke, Ministarstvo državne imovine se po pitanju Strelišta Drenova očitovalo Gradu krajem studenog 2019. godine. Naime, Gradu Rijeci nije usklađeno zemljišnoknjižno i katastarsko stanje, s čime je Grad upoznat.


Prije donošenja odluke o raspolaganju potrebno je izvršiti usklađenje, odnosno formirati posebnu parcelu za kompleks strelišta. Sukladno članku 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom Grad Rijeka u obvezi je provesti sve pripremne i provedbene postupke uključujući i formiranje građevinskih čestica te snositi troškove tih postupaka.


Odgovor je to na dopis koji smo uputili Ministarstvu državne imovine na čijem se čelu nalazi dr. Mario Banožić. Jedno od najmlađih ministarstava hrvatske Vlade, osnovano je 15. studenog 2016. godine, na taj je način dalo poprilično nedvosmisleni odgovor – o svemu, pa tako i prijenosu vlasništva na adresu Grada Rijeke možemo razgovarati tek nakon što navedena parcela bude vlasnički u cijelosti definirana. Do tada, s pravom, navedeno Ministarstvo niti želi, niti smije raspravljati.


Slike nekih ljepših vremena / Snimio Roni BRMALJ


Slike nekih ljepših vremena / Snimio Roni BRMALJ

Sugestije Ministarstva


Što, pak, po pitanju vraćanja drenovske streljane u prvotnu namjenu, u vrijeme kad su je koristili ne samo profesionalci, primjerice pripadnici MUP-a čija je utreniranost u tom smislu od najvećeg značaja za sigurnost svih nas, nego i sportaši, kažu u Gradu Rijeci?


Kako se čini, i što se Grada Rijeke tiče, stavovi su također poznati. Odgovore na to pitanje potražili smo u Odjelu za gospodarenje imovinom Grada Rijeke na čijem se čelu nalazi pročelnica Denis Šulina.


– Pitanje stjecanja prava vlasništva nad kompleksom strelišta Drenova izuzetno je zanimljivo Gradu Rijeci. Grad je prije više godina pred tada nadležnim državnim tijelima podnio zahtjev za prijenos prava vlasništva spomenute nekretnine na svoje ime. Do uspostave Ministarstva državne imovine na tom se pitanju nije dogodilo ništa značajno, odnosno nismo imali povratne informacije što Republika Hrvatska namjerava s objektom strelišta i okolnog zemljišta. Svoj zahtjev Grad je ponovno podnio Ministarstvu državne imovine i, prema do sada pokrenutim aktivnostima od strane RH, držimo da imamo načelnu suglasnost na prijenosu prava vlasništva. Do sada smo Ministarstvu dostavili traženu dokumentaciju: kopije katastarskih i gruntovnih planova, dokaze o vlasništvu i posjedništvu, identifikacije gruntovnih i katastarskih čestica budući da se zemljišnoknjižno i katastarsko stanje ne podudaraju, uvjerenje Hrvatskih šuma da čestice unutar kompleksa streljane ne ulaze u gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma, uvjerenje Ureda državne uprave u PGŽ-u da za predmetne čestice nije zatražen povrat po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, itd. Treba spomenuti da je problem nekretnina unutar kompleksa izuzetno složen jer se uz državu, kao vlasnik pojavljuje čitav niz fizičkih osoba za koje je dijelom nepoznato prebivalište ili čak i činjenica jesu li živi. Stoga, u svom posljednjem prijedlogu Ministarstvo predlaže Gradu da se prije konačnog donošenja odluke o raspolaganju predmetnim nekretninama izvrši usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, odnosno da se formira posebna parcela za kompleks strelišta, prilikom čega treba, ako je to moguće, iz kompleksa isključiti nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba, a da se pri tom ne utječe na funkcionalnost streljane – ističu u Odjelu.Iako se s navedenim informacijama pitanje Streljane Drenova dovodi u apsolutno razumljive okvire pravne, zemljišnoknjižne forme, ipak ostaje niz nedoumica. Jasno je i to da službeni sigurnosni sustavi ne smiju ostati bez poligona za vježbu, no čisto logičnim razmišljanjem, nije nam jasno po čemu bi prostor koji se pravno mijenja ugrožavali njegovi prijašnji – sportski stanovnici. Kao što su to iznimno trofejni članovi PSC-a Reful. K tome, oni su i sami svojim radom i sredstvima participirali u formiranju poligona. I sami su verificirani u kategoriji prava na korištenje oružja na streljani, ne radi se dakle o nekoj skupini promjenjivog, nekontroliranog sastava. Radi se o sportašima koji su za kratko vrijeme postigli sjajne rezultate i ugled na međunarodnoj sceni. Na kraju krajeva i o skupini koja je prema međunarodnom kalendaru za manje od dva mjeseca trebala u Rijeci, na Drenovi, organizirati jako međunarodno natjecanje čije bi koristi bile daleko veće od samo sportskih. U materijalnom i promidžbenom smislu.Najavljeni proces pronalaženja vlasnika, mogućeg otkupa zemljišta, formiranje nove parcele i transfer vlasništva s države na grad potrajat će godinama. Gdje će za to vrijeme trenirati? Bojimo se da će sve zajedno krajnje negativno utjecati na njihov rad i sportsku spremu, da će Rijeka čiji je međunarodni sportski ugled zahvaljujući članovima te njihovim uspjesima značajno ojačao – nestati.


Poodmakla procedura


– Temeljem navedenih sugestija Ministarstva, Grad je pokrenuo postupak izrade parcelacijskog elaborata, čime bi se stekli uvjeti za prijenos prava vlasništva na Grad. Nadamo se da će se ovaj zahtjev riješiti pozitivno za Grad, na čemu već dugo i kontinuirano radimo – ističu u Gradu Rijeci, no i dalje se jako teško može razabrati termin u kojem taj problem može biti riješen.


S obzirom na poodmaklu proceduru obavljenu od strane Grada Rijeke, jedina moguća adresa koja nam može ispostaviti apsolutno konkretan odgovor je Ministarstvo državne imovine. Jedno od najmlađih, postoji tek nešto dulje od tri godine, pod iznimnim je povećalom javnosti. Razlog tome je jasan i jednostavan – svaki njihov postupak, posebno ovakvog tipa gdje se državno vlasništvo prenosi na neku drugu instancu, može izazvati nemalu sumnju.


Kako zakonske odredbe inače ne rade probleme u prijenosu vlasništva nad ovakvim i sličnim objektima, streljana na Drenovi ima i sportsko-rekreacijsku odrednicu, problem je, čini se, u vlasništvu. Prijenos vlasništva u konkretnom slučaju mogao bi potrajati jako dugo s obzirom da su i u Gradu istaknuli kako se nad pojedinim dijelovima navedenog zemljišta uopće ne može ustanoviti gdje je i je li živ pojedini vlasnik.


I što sad? Nadati se, dakako u slučaju sportaša jer službene osobe poput policije vježbati mogu neometano, da će se proces ipak ubrzati te da će Ministarstvo državne imovine teren i streljanu prepisati Gradu Rijeci. Istina, to se trenutno nigdje eksplicitno ne navodi, ali sadržaj dopisa na neki način govori – sredite vlasništvo i formirajte česticu pa ćemo se o svemu temeljem zakonske procedure lako dogovoriti.