FIPRO i Županija

Za komercijalizaciju inovacija više od pola milijuna kuna

Hina

Zaklada za financiranje izradbe prototipova (FIPRO) i Primorsko-goranska županija dodijelit će ukupno 520.000 kuna za komercijalizaciju inovacija, a novac je namijenjen osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i malim poduzećimaRIJEKA Zaklada za financiranje izradbe prototipova (FIPRO) i Primorsko-goranska županija dodijelit će ukupno 520.000 kuna za komercijalizaciju inovacija, a novac je namijenjen osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i malim poduzećima.


Od ukupne sume, svaki kandidat može dobiti do 20 posto bespovratna novca, a 80 posto je zajam bez kamata, jamaca, učešća ili hipoteke. Rok otplate je 3 godine, uz mogućnost ugovaranja počeka do jedne godine.


Novac se dodjeljuje u okviru projekta Komercijalizacija inovacija, a na objavljeni javni poziv mogu se javiti inovatori koji su pripravni za poduzetnički pothvat ili žele ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu te mikro i mali poduzetnici.
Poduzetnicima koji ostvare pravo na financiranje može biti dodijeljeno najmanje 50.000, a najviše 200.000 kuna.


Novac se dodjeljuje za izradu ili nabavu opreme, alata i materijala, izradu, ispitivanje i usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge, za pripremu za izlazak na tržište, certificiranje ili atestiranje proizvoda i drugo.