Općinsko vijeće

Viškovo uskoro dobiva pedijatra

P. N.Općinsko vijeće Viškova na posljednjoj je elektronskoj sjednici donijelo odluku o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola.


Naime, Općina Viškovo drugu godinu za redom nastavlja s pokrivanjem troškova za radne bilježnice, a usvojenom odlukom roditeljima djece školske dobi financijski će se olakšati nabavka potrebnog materijala za obvezne i izborne predmete.


Također, izmjenom odluke o općinskim porezima učinjene su dodatne mjere vezano uz otklanjanje posljedica epidemije virusa COVID-19 te je ukinuta obveza plaćanja poreza na potrošnju. Međutim, kako je istaknuto, sukladno zakonskim odredbama primjena ove odluke može početi tek od 1. siječnja 2021. godine.
Općinski vijećnici složili su se i s prvim izmjenama i dopunama općinskog proračuna. Ovim izmjenama planirana su sredstva za uređenje prostora za pedijatrijsku ordinaciju, čime će se stvoriti osnovni preduvjeti za osiguravanje pedijatra na Viškovu.


Usvojenim rebalansom predviđen je i nastavak financiranja velikih započetih projekata kao što su rekonstrukcija ceste Mladenići – Ronjgi, proširenje groblja, izgradnja dječjeg vrtića Marčelji, početak radova, odnosno priprema terena za igralište uz novu osnovnu školu Marinići, uređenje javne površine Marinići te osiguranje sredstava za nabavu opreme buduće tržnice, kao i nastavak financiranja nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan.


Usvojivši rebalans proračuna, vijećnici su se složili i s povećanjem subvencija KD-u Autotrolej. Naime, još jedna od posljedica epidemije COVID-19 je izmjena u režimu obavljanja javnog prijevoza, što je utjecalo na reducirani broj vožnji i putnika što je Autotrolej dovelo u poteškoće, a Općina Viškovo kao jedan od suvlasnika ovim izmjenama je poduzela mjere za očuvanje sustava javnog prijevoza i radnih mjesta. Osim toga, rebalansom je dodatno pređviđen i niz manjih projekata poput uređenja javnih površina i dječjih igrališta, nabavka novih autobusnih čekaonica i dodatne komunalne opreme. E-sjednici se odazvalo svih 17 članova Vijeća, te su usvojene sve predložene odluke.