Vodovod i kanalizacija

Viškovo se sprema za najveći komunalni projekt od osnutka općine. Težak je čak 227 milijuna kuna

Biljana Savić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Bit će izgrađeno više od 40 kilometara kanalizacijske mreže te više od 20 kilometara novog vodoopskrbnog sustava. Za usporedbu, Općina Viškovo je u protekle 4 godine samostalno izgradila 10-ak kilometara vodovodne mrežeU Viškovu će uskoro biti realiziran projekt riječkog ViK-a vrijedan više od 1,7 milijardi kuna. Ova ulaganja na području Općine Viškovo premašuju iznos od 227 milijuna kuna, od kojih će najveći dio biti financiran iz fondova EU-a, dio nacionalnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode, a lokalnu komponentu K.D. ViK d.o.o. i Općina Viškovo.


Riječ je o daleko najvećoj investiciji od nastanka općine kojom će se obuhvatiti područje na kojemu živi oko 9 tisuća stanovnika. Bit će izgrađeno više od 40 kilometara kanalizacijske mreže te će gotovo svi stanovnici u obuhvatu projekta imati mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu.


Također, bit će izgrađeno više od 20 kilometara novog vodoopskrbnog sustava. Za usporedbu, Općina Viškovo je u protekle 4 godine samostalno izgradila 10-ak kilometara vodovodne mreže.


Složen zahvat
Jednako tako, na području Viškova gradit će se 35,7 kilometara gravitacijskih fekalnih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica i 3,2 kilometra pripadajućih tlačnih cjevovoda. Korisnicima koji nemaju mogućnost spajanja na gravitacijsku mrežu izgradit će se i predati na korištenje i dvjestotinjak malih crpnih stanica.


Radovi će se izvoditi na cijelom području Marinića, u naseljima Bezjaki, Trampov Breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, Stupari, Lučinići, Stražam i Viškova do Vozišća, u naseljima Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, Juraši te u Mladenićima u naseljima Mladenići, Trtni, Bujki, Brtuni i Biškupi.


– Ovo je najveći i najsloženiji projekt i u financijskom i u operativno-građevinskom smislu na području Viškova jer će radovi biti jako zahtjevni, a izvodit će se u skoro svim ulicama spomenutih naselja.


Prethodno ćemo izraditi sveobuhvatno prometno rješenje kako bi se ovako složen zahvat izveo sa što manje prometnih problema. Iako će ovaj projekt biti izrazito zahtjevan pri realizaciji, s nestrpljenjem očekujemo početak radova jer je ova investicija jedan od osnovnih preduvjeta za budući razvoj Viškova u svakom pogledu s obzirom na to da je Viškovo danas znatno urbano i poslovno mjesto za život i rad.


Oborinski kolektor


Paralelno s ovim složenim zahvatom Općina Viškovo će nastaviti i s vlastitim investicijama poput izgradnje 1,8 kilometara dugog oborinskog kolektora Marinići koji će se protezati od rotora Marinići 1 do Marinići 2 koja je planirana radi optimalnog korištenja sredstava i vremena.


Isto tako, u zoni obuhvata projekta aglomeracije izgradit ćemo i oko 8 kilometara novih vodovodnih ogranaka, kaže voditelj općinskog Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, projekte EU-a i javnu nabavu Sanjin Vranković te zahvaljuje mještanima na kvalitetnoj suradnji u pripremi ovog projekta jer, kaže, bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa ne bi mogli ni aplicirati na fondove EU-a.


– Također, hvala mještanima koji stanuju u zoni zahvata na obnovljenoj dionici Mladenići-Ronjgi gdje smo uspješno proveli zahtjevan projekt uz zajedničku i obostrano kvalitetnu suradnju. Vjerujem da će takva suradnja na zadovoljstvo svih uključenih u realizaciju biti i tijekom daljnjeg izvođenja ovih složenih radova, ističe Vranković.


Najveći dio prikupljene sanitarno-fekalne vode s područja Viškova završit će u transportnom kolektoru na Pehlinskoj cesti koji će biti rekonstruiran, pa će se ta voda u drugom stupnju obraditi u uređaju za pročišćavanje voda u Rijeci.


Tako će se smanjiti direktno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u more i krško tlo što će pozitivno utjecati na stanje vodnih tijela prema zahtjevima europske Okvirne direktive o vodama, a ispunit će se i zahtjevi prema direktivi EU-a o kvaliteti vode za kupanje.


Naselja


Radovi će se izvoditi na cijelom području Marinića, u naseljima Bezjaki, Trampov Breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, Stupari, Lučinići, Straža i Viškova do Vozišća, u naseljima Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, Juraši te u Mladenićima u naseljima Mladenići, Trtni, Bujki, Brtuni i Biškupi