Cijele godine

Uvodi se nova brodska linija – iz Baške za Lopar

Tihana Tomičić

Foto: Sergej Drechsler

Foto: Sergej Drechsler

RIJEKA Primorsko-goranska županija pokreće novu brodsku liniju Baška – Lopar, najavila je zamjenica župana Marina Medarić. Kako je kazala na redovitom press kolegiju, prijedlog odluke o utvrđivanju cjelogodišnje županijske linije na relaciji Baška-Lopar-Baška bit će jedna od točaka sjednice Županijske skupštine ovog tjedna. Inicijativu je pokrenula Županijska lučka uprava Krk, a u planu je da linija prometuje u zimskim mjesecima jednom tjedno, tijekom predsezone i posezone dvaput tjedno, a u sezonskom razdoblju četiri puta tjedno. Ako Županijska skupština prihvati prijedlog, kreće se u postupak javnog natječaja kada će se moći javiti brodari zainteresirani za obavljanje djelatnosti prometovanja ove linije.

Prijedlog proračuna za 2019. godinu i koncesijske odluke poput prijedloga glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran najvažnije su točke redovne sjednice Županijske skupštine u četvrtak, a Medarić ističe da su optimistični, i uvjereni da će proračun dobiti podršku većine vijećnika. Ona je izvijestila i o rasporedu sredstava za pokroviteljstva i financiranja manifestacija – sredstva u iznosu od 318 tisuća kuna za 45 prijavitelja te za ukupno 50 manifestacija.


Zamjenik župana Petar Mamula informirao je medije o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini. Radi se o tri mjere, za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva u 2018. godini, za povećanje dodatne vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području Primorsko-goranske županije, kao i za pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaje.


Dodijeljeno je oko 4,3 milijuna kuna, a Mamula posebno ističe da je polovica svih potpora dodijeljena poduzetnicima iz Gorskog kotara, koje se posebno potiče da ostanu raditi i živjeti na tom području.


– Osniva se i Fond za Gorski kotar, koji će posebno poticati poduzetničke inicijative Gorana – najavio je Mamula.Samo za poduzetničke projekte u turizmu dodijeljeno je više od milijun kuna – radi se o 46 poduzetnika, i to najveći broj, čak 21, dolazi iz Gorskog kotara, naglašava Mamula.