Čišćenje grada

U Rijeci kreće jesenska akcija “Zajedno do urednog i čistog grada”

Sanja GašpertRIJEKA – Kako bi zajednički skrenuli pozornost na uredan i uređen okoliš, KD Čistoća i Grad Rijeka poduzeli su veliku jesensku akciju čišćenja, čiji je moto »Zajedno do urednog i čistog grada«.


U navedenoj akciji KD Čistoća će u sljedećih desetak dana pokupiti nepropisno odložen otpad na području grada i posebno urediti zone dječjih igrališta, odmorišta i sportskih terena. Te su površine jako važne za ugodan boravak građana na otvorenom stoga su tijekom cijele godine u programu redovnog čišćenja.


Kako ističu u Gradu Rijeci, plan je ovom akcijom obuhvatiti sve već spomenute sadržajne zone. Tako će se obaviti kemijsko tretiranje korova i njegovo mehaničko uklanjanje. Po potrebi, bit će uređena okolna vegetacija te očišćen neposredni okoliš. Cilj je ove akcije osvijestiti važnost odgovornog ponašanja i prema površinama kojima je osnovna namjena igra, rekreacija i boravak na otvorenom.
– Radi se o čišćenju i uređenju zona na kojima neodgovorni pojedinci nepropisno odlažu krupni otpad i time nagrđuju izgled grada. Ovom akcijom apeliramo na takve neodgovorne građane te ističemo činjenicu da grad može biti uredan onoliko koliko se svaki građanin trudi sudjelovati u njegovoj urednosti i čistoći. Nepropisno odlaganje otpada predstavlja veliki problem na riječkim ulicama. Neodgovorni pojedinci nerijetko ostavljaju svoj stari namještaj, opremu za stan pa čak i građevinski otpad ili orezano zelenilo pored spremnika za otpad umjesto da koriste dostupne i besplatne načine zbrinjavanja otpada. Naime, svi su građani u mogućnosti naručiti odvoz glomaznog otpada do 2 m3 na kućnom pragu, a na raspolaganju su svima i tri fiksna i dva mobilna reciklažna dvorišta na području Rijeke.


Neodgovorno nepropisno odlaganje otpada nagrđuje okoliš i stvara ružnu sliku grada u cijelosti, a ujedno se kod dijela građana stvara pogrešan dojam da je takvo odlaganje prihvatljiv način »rješavanja« vlastitog otpada. KD Čistoća, osim redovnog rada na zbrinjavanju i uklanjanju otpada, svakodnevno uklanja i takav nepropisno odložen otpad. Njega na mjesečnoj razini ukloni više stotina kubnih metara. To predstavlja i značajan trošak i odljev financijskih sredstava koja bi mogla biti iskorištena na puno korisnije načine u cilju zajedničkog dobra za sve građane, a ne za saniranje posljedica neodgovornih pojedinaca, ističu u Gradu Rijeci.


Dodaju da upravo kako bi skrenuli pažnju svih građana na ovaj problem koji uzrokuju neodgovorni pojedinci, KD Čistoća u suradnji s Gradom Rijekom poduzima ovu akciju jednokratnog, intenzivnog i sveobuhvatnog čišćenja nereda u zonama oko spremnika na području čitavog grada Rijeke.
Ovoj jesenskoj akciji čišćenja grada pridružio se Rijeka plus.


Ta tvrtka u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke koja upravlja javnim parkiralištima u gradu, u suradnji s KD Čistoćom detaljno je u noćnim satima tijekom prošlog tjedna očistila parkirališta Gomila i Školjić.


Parkirališta Gomila i Školjić su smještena u centru grada te se intenzivno koriste tijekom cijelog dana.


– S ciljem podizanja kvalitete usluga na višu razinu, Rijeka plus kontinuirano ulaže napore da parkirališta budu čista i uredna kako bi korisnici bili zadovoljni pruženom uslugom, ističu u Rijeka plusu.