Gradsko vijeće Kastva

Turističko udruživanje korisno za Kastav i Klanu

Vladimir Mrvoš

Vijećnici su odlučili o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana i o prestanku djelovanja Turističke zajednice Grada Kastva. Smatraju da udruživanje otvara brojne mogućnosti daljnjeg rasta i razvoja novih proizvodaKASTAV – Čak 24 točke dnevnog reda imala je maratonska 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva. Sve točke su usvojene većinom glasova, a neke i jednoglasno.


Vizionarska promjena


Bilo je riječi o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana, imenovanju suca porotnika za mladež Županijskog suda, o komunalnoj infrastruktruri, izmjeni i dopuni proračuna, odluci o komunalnom redu, o uređenju prometa od Trga Marka Laginje do Crekvine, o ustrojstvu komunalnih tijela, koeficijentima plaća te o korištenju usluga i prostora poduzetničkog inkubatora KASPI.
Iz sjednice, koja je trajala više od dva i pol sata, valja izdvojiti i točke koje su kod vijećnika izazvale najviše pažnje.


Naime, pokazala se vrlo vizionarskom promjena javne rasvjete na području Kastva na LED tehnologiju koja štedi i do 75 posto električne energije. No, usprkos tome, u proračunu će trebati povećati sredstva za električnu energiju, s obzirom na najavljeno poskupljenje struje. Zanimljivo je da se u isto vrijeme mogu smanjiti potrebna proračunska sredstva na »poziciji zelenilo« jer se postupak javne nabave u ovom slučaju pokazao dobrim. Naime, konkurencija u ponudi učinila je svoje pa će se manje izdvajati za »zeleni Kastav«.
Najviše pažnje vijećnika izazvala je točka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grad Kastva i Općine Klana i o prestanku djelovanja Turističke zajednice Grada Kastva. Svi su vijećnici podržali ovu točku i slažu se da će biti korisna i za Kastav i za Klanu.
Turističko udruživanje Kastva i Klane otvara brojne mogućnosti daljnjeg rasta i razvoja novih proizvoda. Osnovni motiv su veliki potencijali zajedničkog područja šuma Loza i Lužina koje Kastav već niz godina uređuje i promovira, a koji se većim dijelom nalazi na teritoriju općine Klana – gotovo dvije trećine. Prostor cijele kastavske šume opremili su i uredili signalizacijom Grad i TZ Kastva, iako se većim dijelom nalazi na području Klane.


Osim ulaganja, Kastav ima i direktne koristi od šume koja je postala praktički kastavski brand i omiljeno izletište velikog broja posjetitelja, šetača i rekreativaca. Logički nastavak nadgradnje bilo bi uređenje Šparožne jame, speleološkog objekta koji nije otvoren za javnost, a nalazi se također na području općine Klana. Područje Klane postaje turistički sve zanimljivije i zbog trenda odmicanja glavnih turističkih kretanja s uskog obalnog pojasa i jačanja interesa za nove i inovativne oblike turizma. U perspektivi će Klana zasigurno imati jak rast kapaciteta i rast turističke aktivnosti.


– Udruživanjem ostvarujemo i pristup fondovima namijenjenim udruženim turističkim zajednicama, što također otvara vrata novim projektima. Općina Klana participirat će u tijelima i u odlučivanju sukladno njihovim udjelima u financijskim prihodima TZ-a. Procjena je da bi turistički prihodi trebali iznositi godišnje oko 10.000 eura. S obzirom na to da su izvorni prihodi i prihodi jedinice lokalne samouprave s naše strane veći, Kastav će biti ključan u odlučivanju, rekao je gradonačelnik Matej Mostarac, obrazlažući ovu ideju.


Odvojeni prihodi


Prihodi koje ostvaruje Klana vodit će se odvojeno te će se sukladno tome moći rasporediti za njihove aktivnosti. Financiranje buduće turističke zajednice uredit će se posebnim sporazumom, kao i činjenica da će predsjednik Turističke zajednice Kastav-Klana biti gradonačelnik Kastva.


Nakon izglasavanja ove odluke, nova zajednička turistička zajednica još nije osnovana, jer kroz istu proceduru trebaju proći vijećnici općine Klane, a zatim i formalnopravno provesti svu potrebnu proceduru osnivanja Zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana te onu o prestanku Turističke zajednice Grada Kastva.