Odluka Senata

Sveučilište Rijeka napravilo velik korak prema rodnoj neutralnosti i ravnopravnosti. Evo o čemu se radi

Ingrid Šestan Kučić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Podržana je uporaba rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji, uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblikaRIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici podržao uporabu rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblika.


U sklopu provedbe Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. osnovano je i Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici.


Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će Sveučilište i njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka tijela, projektne timove, različita povjerenstva i druga radna tijela te na taj način osiguravati bogatstvo i raznolikost perspektiva, talenata i vještina. Usvojena je i odluka o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će Sveučilište i njegove sastavnice pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na način da podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu.


Novi Centar
Senat je dao suglasnost i za osnivanje Centra za integriranu i palijativnu skrb kao ustrojstvene jedinice Medicinskog fakulteta, a temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci. Misija Centra bit će znanstveno-istraživačkim, edukativnim i stručnim djelovanjem izgraditi model integrirane dugotrajne skrbi.


Laboratorij Farmacije


Naime, istraživanja integrirane skrbi u Hrvatskoj praktički i ne postoje te će se stoga znanstveno-istraživački rad jače fokusirati na integriranu skrb. Poticat će se kako klinička i javnozdravstvena, tako i humanistička istraživanja, a Centar će djelovati u prostoru Zavoda za palijativnu medicinu KBC-a Rijeka.


Dogovoreno je i uređenje laboratorija za novi studijski program Farmacije koji će biti smješten u zgradi Odjela za biotehnologiju, a u prvoj fazi uložit će se 250 tisuća kuna u njegovo uređenje. Prema najavama rektorice Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Snježane Prijić-Samaržija, bit će to sofisticiran kemijski laboratorij kojim će se moći koristiti i ostale sastavnice Sveučilišta. Članovi Senata donijeli su i odluku o načinu, kriterijima i izvorima sredstava za subvencioniranje smještaja studenata nižeg socioekonomskog statusa u akademskoj godini u paviljonima studentskog naselja Trsat. Naime, riječko je Sveučilište jedino u Hrvatskoj koje izdvaja sredstva za tu namjenu i to u iznosu od 400 tisuća kuna, a prilikom slanja obavijesti o ostvarenom pravu na smještaj, Studentski centar Sveučilišta u Rijeci obavijestit će sve osobe koje su ostvarile pravo na smještaj o mogućnosti prijave na javni poziv.


Imenovanja i potvrde zvanja


Na jučerašnjoj je sjednici imenovan i novi predstojnik Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci, a tu je funkciju preuzeo Giovanni Durbiano, redoviti profesor arhitekture i urbane kompozicije na Politehničkom sveučilištu u Torinu. Riječ je o profesoru čiji projekti uključuju javne prostore poput arheološkog parka Porte Palatine u Torinu, središnjeg trga Nichelino, restauracije te javne zgrade. Senat je jučer potvrdio i izbor u trajno naslovno znanstveno-nastavno zvanje dr. Radovanu Fuchsu, dr. Ani Lucić Vrdoljak i dr. Davoru Želježiću s Odjela za biotehnologiju. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice potvrđen je dr. Marissabell Škorić s Pravnog fakulteta u Rijeci.