Nova pravila

Sveučilišna knjižnica Rijeka prilagodila rad zbog koronavirusa

Sanja Gašpert

Knjižnica će raditi samo za studente i zaposlenike Sveučilišta zbog osiguravanja nesmetanog odvijanja udaljene nastave i potpore nastavnom procesu. Za sve druge korisnike knjižnica će biti zatvorenaRIJEKA Sveučililna knjižnica Rijeka, sastavnica Sveučilišta u Rijeci prilagodila je svoj rad sukladno preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u predstojećem razdoblju. 


Knjižnica će raditi samo za studente i zaposlenike Sveučilišta zbog osiguravanja nesmetanog odvijanja udaljene nastave i potpore nastavnom procesu. Za sve druge korisnike knjižnica će biti zatvorena.


Također, obustavlja se i rad u čitaonicama, kao i noćni rad. Knjižnica će osigurati svim studentima i zaposlenicima Sveučilišta redovitu posudbu građe potrebne za nesmetano obavljanje nastave i to na način da svi studenti i zaposlenici Sveučilišta mogu putem maila [email protected] naručiti građu do 11 sati radnim danom i podići isti dan u vremenu od 12 do 14 sati u prostoru knjižnice, a istu uslugu mogu koristiti studenti i zaposlenici Podružnice Kampus (zgrada Sveučilišnih odjela) u istom periodu putem maila [email protected] 
Knjižnica će osigurati da sva naručena građa putem maila bude pripremljena prema imenu korisnika u navedenom periodu. Ova se usluga odnosi samo na studente i zaposlenike Sveučilišta, za sve ostale korisnike knjižnica se zatvara. Subotom i nedjeljom posudba knjižnice neće raditi, sve čitaonice se zatvaraju. 


Studenti i zaposlenici u ovom periodu mogu posuditi do pet primjerka građe na mjesec dana, a ne tri kao do sada, iste mogu produljiti još mjesec dana. U periodu trajanja obustave nastave zakasnina na posuđenu građu se neće naplaćivati studentima. 


Usluga posudbe članaka iz časopisa obavljat će se također putem maila, s tim da će studenti i zaposlenici članak iz časopisa dobiti u pdf formatu na svoj mail (mail za narudžbu za obje lokacije središnja knjižnica i Podružnica Kampus je [email protected]). Usluga bibliometrijskih pretraživanja, informacijskih zahtjeva obavljat će se kao i do sada putem maila [email protected]