Senat Sveučilišta

Studentske školarine u Rijeci ostaju na razini dosadašnjih godina. Plaćat će se od 729 do 1.226 eura

Ingrid Šestan Kučić

Foto NL arhiva

Foto NL arhiva

Tako puni iznos participacije u troškovima studija za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije Učiteljskog fakulteta i Kulturalne studije Filozofskog fakulteta iznosi 729,98 euraRIJEKA – Odlukom Senata iznosi školarina u idućoj akademskoj godini ostat će na dosadašnjoj razini. Tako puni iznos participacije u troškovima studija za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije Učiteljskog fakulteta i Kulturalne studije Filozofskog fakulteta iznosi 729,98 eura, za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i za studije Odjela za fiziku, Fakulteta za matematiku, Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija i studije Politehnika i Logopedija 978,17 eura, a za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, odnosno nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, za studije Odjela za biotehnologiju i Akademije primijenjenih umjetnosti 1.226,36 eura.


Senat je donio odluku i o visini troškova razredbenog postupka za iduću akademsku godinu, a ti će troškovi iznositi 33,18 eura, što je također na razini prijašnjih godina. Tih troškova bit će oslobođeni kandidati koji dolaze iz potresom pogođenih područja i na dan 29. prosinca 2020. godine su imali prebivalište ili boravište u Sisačko-moslavačkoj županiji i objektu i objektu u kojem su imali prebivalište ili boravište dodijeljena je oznaka uporabljivosti N1/N2 ili PN1/PN2 sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu. Troškova dodatnih provjera bit će oslobođeni i kandidati iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u skladu s Odlukom Vlade RH.


Dodijeljen je i status znanstvenih, znanstveno-nastavnih, nastavnih i stručnih baza, a na prijedloge Ekonomskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija. Statut znanstveno-nastavne baze Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Medicinskog fakulteta u Rijeci, dodijeljen je Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija.
Usvojen je i prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) prof. dr. Ivanu Đikiću i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta, kao i prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora (honoris professor) prof. dr. sc. Slobodanu Ribariću i imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga. Usvojena je i odluka o novom programu cjeloživotnog obrazovanja “Farmaceutska botanika i farmakognozija” Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Pri pokretanju programa vodilo se idejom kako je u današnje vrijeme u znatnom porastu primjena različitih biljnih preparata, stoga postoji povećana potreba za edukacijom iz farmaceutske botanike i farmakognozije za medicinske djelatnike te nutricioniste koji su u doticaju s informacijama i preporukama za primjenu farmaceutski značajnih biljnih vrsta.