Zagađenje

Smjesa ugljikovodika iz riječke rafinerije iscurila u Bakarski zaljev: “Manji dio došao je do mora”

Portal Novi list

Rafinerija u Urinju / Foto Marko Gracin

Rafinerija u Urinju / Foto Marko Gracin

Interventne službe Rafinerije nafte Rijeka po nastanku događaja odmah su pristupile sanaciji.U subotu u prijepodnevnim satima u Rafineriji nafte Rijeka došlo je do propuštanja smjese ugljikovodika i vode iz spremnika za prihvat balastne vode u zaštitnu tankvanu, a s obzirom na konfiguraciju terena manji dio došao je i do mora u Bakarskom zaljevu.


Interventne službe Rafinerije nafte Rijeka po nastanku događaja odmah su pristupile sanaciji.


Za poslove kontrole stanja i sanacije na moru angažirana je specijalizirana tvrtka koja je postavila upijajuće brane te pristupila tretiranju morske površine. S ciljem potpunog zaustavljanja propuštanja, ispumpan je preostali sadržaj u spremniku.
INA je o nastalom događaju obavijestila sve mjerodavne službe i inspekcije te lokalnu zajednicu.