Obvezne prijave

Smanjuje se prihod od poreza na kuće za odmor u Rijeci

Ljiljana HlačaRIJEKA Prihod od poreza na kuće za odmor ili stanova kojeg Grad Rijeka naplaćuje još od 1997. godine se smanjuje, a razlog tomu treba tražiti u prodaji nekretnina ili promjeni prebivališta poreznih obveznika, saznajemo od Odjela gradske uprave za financije. Naime, Grad Rijeka još do kraja ovog mjeseca prikuplja podatke o poreznim obveznicima za određivanje poreza na kuće (ili stanove) za odmor za ovu godinu, ali ova stavka čini se za sada ne garantira rastući prihod.


Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik kuće ili stana na području Grada Rijeke koju koristi povremeno ili sezonski. Porez se plaća u iznosu od 15 kuna po jednom četvornom metru korisne površine.


Grad Rijeka je za 2017. godine zadužio 572 porezna obveznika za 28.320 metara kvadratnih korisne površine kuća za odmor ili stanova na području grada Rijeke, te je po navedenoj osnovi ostvaren prihod u iznosu od 356.404 kuna. Lani su zadužena 482 porezna obveznika za 23.534 metara kvadratnih korisne površine kuća za odmor ili stanova odnosno riječ je o prihodu u iznosu od 340.558 kuna.