S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Ni levo, ni desno, ma odvavek “va škvari”

Slavica Mrkić Modrić

Marko Gracin

Marko Gracin

Mi smo jedna jako demokratska familja - gotovo da se opcije pokrivamo, jedino još ne znan za koga bi mačak glasal aš lista za kućni ljubimci još ne postoji. Nismo ni ekstremno levo, ni ekstremno desno, ma ni va škvare, rekal bi sad moj pokojni otacSte bili glasat? Ako ste, va redu, a ako niste da se va idućeh četire leta ni va jednen momentu niste drznuli namaljat kako ne valja ni ovo, ni ono aš svoje legitimno pravo da se opredjelite za neku od ponuđeneh opcij niste porabili. Postoje izuzetki ki ne spadaju va ovo »da se niste«, aš neki j’ star, neki bolan, a ne razumemo se si isto va ponuđene mogućnosti zvane »ako ti ne moreš na biralište, more biralište do tebe«.


Ti postotki okolo izlaznosti, bar va vrime kada ja ovo pišen, već su sramot leh neš š čen bi se trebelo hvastat. Mat govori da smo mi kontra od dijaspore aš da ona zibire dva dana i to od rane zori do škuroga, a mi jedan dan i to kada popijemo kafe ale dva, marendamo, odbavimo obed, kupanje, spanje pozapolne i negdere okolo šest i pol večer gremo zibirat.


Ona karikira, ma ni dugo od istine. Ne govori z trbuha ni kad poveda o tomu da va današnje vrime ni poć lahko glasat aš da se te meri opreza ke se preporučaju, a ne daje se za njih befel moru obesit maške o rep i da ki njoj garantira da će se ljudi držat preporuk kad smo mi nacija ka ne sluša nikoga. I ča da njoj ja na ovo odgovorin? A niš, rekla san njoj da ću poć va EPK posudit oni kostimi od astronauti ki su pohajali po Korzu pa da ću ju pod punun zaštitun poslat da gre zibrat. Ona j’ mane poslala tamo s kuda san pred previše let zišla.
Mi smo jedna jako demokratska familja – gotovo da se opcije pokrivamo, jedino još ne znan za koga bi mačak glasal aš lista za kućni ljubimci još ne postoji. Nismo ni ekstremno levo, ni ekstremno desno, ma ni va škvare, rekal bi sad moj pokojni otac. I nikada se ne svadimo mada se često sučeljavamo. Mislin na kar oko politiki, za druge stvari ne garantiran, ma srićon smo kod vatromet za siromahi – brzo zasveti, a još brže ferma.


A super su nan razlogi zač nan je neki pulitičar simpatičneji od drugeh. Recimo, matere j’ najvažneje da j’ pulitičar miran, staložen, lipo obučen, da se ne bahati, da ne zija doklen govori i da j’ muško! To ča govori, odnosno program ki predstavlja, to njoj je va drugen planu. Paronu ni da njega ziberu ne bi bilo dobro aš sakomu najde baren jednu manu.


Čovik stremi savršenstvu, odvavek, leh ne znan ča mu j’ bilo kad je mane zibral. A more bit da j’ usvojil onu kako pametni na greškami uče. Ja? Ča j’ mane bitno? A ja van, za iskreno reć dojden kod spoj njih dveh – ni ja ne volin bahati, ne volin one ki govore, a niš ne reču, ma ni mi važno je muško, je žensko, se upleta ovako ili onako, a kako sama iman milijun man i njimin dopustin tu i tamo ku. Glasat nikada ne gremo čoporativno leh kako ki dospene.


Da more mat bi šla i više put, a mane j’ preveć i ta jedan. A ja, kad ja niman frizuru ka se j’ za glasanje načinila, a ni vrimena kuliko ona, još manje poznateh z ken bi stala i malo poćakulala. Ona pak ne gre z manun aš ne ispunjavan niš z njejeg popisa ponašanja za poć na glasanje. A njeje meri nisu preporuka leh su naredba. Intanto smo to odbavili pa sad ča bude – bit će.


Ono ča niki ne zna kako će bit, kada će i kako će finit je ova situacija okolo koroni. I tu naša mala zajednica ima jako oprečna mišljenja. Mat ne zna ča reć aš se koroni boji već leh črnoga vranića, a ne bi va sto životi priznala da se nečesa boji pa namalja okolo propisi na glasanju z jedne bandi, a z druge govori kako ta korona ni neš ča ju pojida. Rekla san njoj da bi bila dobar pulitičar aš da jedno misli, a drugo govori, a ona me j’ poslala na mesto ko san van već spominjala.


Paron govori da će preporuke preć va befeli onoga časa kad fine ili izbori ili sezona, a ja kod po običaju sega mislin, malo rečen. Je me strah? Bilo bi me i da ne spadan va rizičnu skupinu, a ovako da ni ne govorin. Ma kako su me celi život vadili da ne dan straha na se ja se obrnen na valcer i tako rivan naprvo. Ča ja mislin kada će i kako se ovo finit?


Ne mislin aš nisan vidovita Mrva, a znan da se fini pa će i ovo. Kako bi Bobušica rekla – ki živ, ki mrtav. Inače, ona j’ mišljenja da će se karantena vrnut pokle Vele Gospi aš da će onda prva bura i prvi daž ča znači da turisti gredu ća, a mi va karantenu. Preživeli pa povedali.