Odluka

Sandri Janković trogodišnji mandat na mjestu dekanice Fakulteta za menadžment u turizmu

Ingrid Šestan Kučić

Odluku Fakultetskog vijeća mora potvrditi i Senat Sveučilišta u Rijeci, a prof. dr. Janković zamijenit će aktualnu dekanicu prof. dr. Doru Smolčić Jurdanu koja je funkciju obnašala u dva mandataRedovita profesorica Fakulteta za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu Sandra Janković novoizabrana je dekanica te ustanove. Na jučerašnjoj sjednici Fakultetskog vijeća nova je dekanica izabrana s 36 glasova, a protukandidatkinja joj je bila prof. dr. Sandra Maškarin Ribarić.


Novoj dekanici članovi Fakultetskog vijeća povjerili su trogodišnji mandat koji će početi teći s prvim danom listopada, odnosno s početkom nove akademske godine. Odluku Fakultetskog vijeća prije toga mora potvrditi i Senat Sveučilišta u Rijeci, a prof. dr. Janković zamijenit će aktualnu dekanicu prof. dr. Doru Smolčić Jurdana koja je tu funkciju obnašala u dva uzastopna mandata.


Šest poglavlja


U svom programu rada nova dekanica navodi da joj je jedan od temeljnih ciljeva stvaranje poticajnog okruženja za timski rad i međusobnu suradnju, jer je to jedini način na koji se može biti bolji od konkurenata ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje.
– Ono na čemu intenzivno moramo raditi u iduće tri godine je ostvarenje zacrtanih ishoda učenja i njihovo kontinuirano poboljšanje kako bi studentima jamčili postizanje željene razine i profila kvalifikacija te postizanje visoke kvalitete i kvantitete znanstvenog istraživanja, naglasila je prof. dr. Janković.


Svoj je program rada za iduće trogodišnje razdoblje podijelila u šest ključnih poglavlja koji se odnose na nastavu, studente, studijske programe, znanstveno- istraživački rad, a ključnim smatra djelatnike fakulteta. Kao bitan aspekt rada naglašava internacionalizaciju i kvalitetu. U planu je otvaranje eTurizam laba, a riječ je o eUčionici koja će nuditi globalnu izvrsnost u području eTurizma u najširem mogućem smislu. Iz toga Laba trebaju izaći istraživanja o utjecaju društvenih medija u turizmu, a u planu je ulaganje i u novu zgradu Gastro kabineta čime bi se zatvorio planirani investicijski ciklus. Budući da je projektna dokumentacija za tu zgradu gotova, potrebno je osigurati financijska sredstva kroz europske fondove ili druge izvore financiranja. Kao jedan od ključnih zadataka nova dekanica ističe da treba i omogućiti studentima online upis semestra i godine, a planira se oformiti i Centar za karijere koji bi vodio brigu o zapošljavanju diplomanata.


Novoizabrana dekanica planira započeti i akreditaciju preddiplomskih programa na engleskom jeziku, kao i akreditaciju stručnog studija Gastronomija i kulinarska umjetnost, a u planu je i organizirati minimalno dvije ljetne škole godišnje. Jedan od planova za iduće trogodišnje razdoblje je i osnivanje Centra za znanstvena istraživanja koji će imati zadatak definirati istraživačke prioritete, motivirati timove za provedbu istraživanja te davati potporu u procesu istraživanja. U svom programu rada prof. dr. Janković je stavila naglasak i na bolju povezanost Fakulteta s gospodarstvom, a u tom kontekstu najavljuje osmišljavanje novih programa cjeloživotnog učenja te kratkih edukacija, kao i nastavak širenja partnera za izvođenje prakse, ali i stimuliranje volontiranja studenata i nastavnika.


Z generacija


Novoizabrana dekanica za sebe kaže da ima dvadesetogodišnje iskustvo rada na fakultetu te da će nastaviti graditi puteve prijašnjih dekana. Njen tim bit će svi djelatnici fakulteta te će svatko dobiti priliku da idejom i radom pridonese uspjehu ustanove. Mišljenja je da se budućnost mora graditi u korak s novim zahtjevima u obrazovanju i istraživanju te novim navikama Z generacija studenata, ali i očekivanjima gospodarstvenika te kao jedan od bitnih čimbenika u radu fakulteta navodi transparentnost.