Traži se idejni projekt

Rujevica bi mogla postati novo gradsko središte Rijeke. Doznajte što se u njoj sve još planira graditi

Bruna Matičić

Prostor koji se planira urediti kao Sekundarno gradsko središte obuhvaća područje sjeverno od obilaznice i južno od nogometnog kampaRIJEKA – Grad Rijeka pokrenuo je pripremu za izgradnju i uređenje Rujevice. Naime, ovaj prostor utvrđen je u kategoriji gradskog projekta, odnosno novog gradskog središta, a planiranje prostora započeto je raspisivanjem javnog Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci.


Idejni projektni natječaj, koji je u tijeku, raspisao je Grad Rijeka, a provodi ga Društvo arhitekata Rijeka. Glavni cilj njegove provedbe je doći do kvalitetnog rješenja prostorne organizacije sadržaja budućih struktura te javnih i prometnih površina na Rujevici. Drugim riječima, najkvalitetnije stručno rješenje poslužit će kao podloga za izradu urbanističkog plana uređenja Rujevice, a izrada istog bit će povjerena autorima prvonagrađenog rada.


Prostor koji se planira urediti kao Sekundarno gradsko središte obuhvaća područje sjeverno od obilaznice i južno od nogometnog kampa, a proteže se od Ulice Ante Mandića na zapadu do Vukovarske ulice na istoku.


Zelene površine
Prema riječima gradskog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na ovom području planira se daljnja izgradnja trgovačkog sadržaja, odnosno trgovačkih centara, stambenih objekata i stanova po programu POS-a, kao i namjenskog poslovnog prostora, na primjer informatičkog kompleksa, a u planu je i rekonstrukcija područja »Lovorke Kukanić« u građevine mješovite, hotelske i slične namjene.


Uz navedeno, predviđena je i gradnja popratnih objekata iz javnog i društvenog sadržaja, a radi se o vrtiću, domu za stare i nemoćne te građevine medija kao što je radio i tv studio i ostalih potrebnih sadržaja. Također, naglasili su da se barem 20 posto površina planira u funkciji parkova i odmorišta, iz čega proizlazi da će javne zelene površine zauzimati najmanje 75.600 metara kvadratnih. Zelene površine planiraju se urediti kao kompaktne i osmišljene cjeline koje će svojom površinom i potencijalom krajobraznog uređenja doprinositi trajnoj ekološkoj i mikroklimatskoj kvaliteti područja te rekreativnim, zdravstvenim i budućim potrebama budućeg stanovništva na Rujevici.


– Razvoj Sekundarnog gradskog središta Rujevica uvršten je u Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke u kategoriju gradskog projekta, to jest među zahvate koji trebaju postati zamašnjaci razvoja grada i područja koja ga prostorno obilježavaju, kazali su iz Grada Rijeke. U tom smislu, projekt Sekundarnog gradskog središta Rujevica posjeduje jednaku razinu važnosti kao i gradski projekti koji su dijelom realizirani, poput Sveučilišnog kampusa s novim Kliničkim bolničkim centrom ili su tek pokrenuti, kao što je projekt regeneracije područja Delte i luke Baroš.


Zaokruženo naselje


– U ovom primjeru riječ je o potencijalu prostora površine oko 45 hektara, smještenom duž izrazito frekventne brze gradske ceste, odnosno obilaznice, s kojom je povezan preko čvora Rujevica, a novom cestom u nastavku rotora Rujevica, s urbanim zaleđem u trokutu Kastav-Viškovo-Klana. Slikovito uspoređujući, riječ je o površini četiri puta većoj od površine Staroga grada. Stoga je već Generalnim urbanističkim planom razvoj ovog prostora bio zamišljen za sadržaje koji svojim prostornim potrebama i značajem nadilaze lokalne potrebe, rekli su dodajući da su neki od takvih sadržaja već izgrađeni unutar ili na rubovima područja, poput Islamskog centra, nogometnog kampa i hipermarketa Interspar, dok su neki u postupku osmišljavanja, poput centra HGSS-a.


U konačnici, riječ je o jednoj od rijetkih gradskih površina na kojima je moguće planirati zaokruženo naselje sa svim potrebnim sadržajima, a koje ima odličnu stratešku poziciju, predivan pejzaž otvoren prema moru i Riječkom zaljevu te se nalazi na relativno maloj udaljenosti od gradskog centra i ima odličnu povezanost u svim smjerovima. Sudeći po svemu, može se očekivati da će u budućnosti postati jedno od atraktivnih naselja unutar užeg gradskog područja.


Međutim, o početku realizacije planiranih objekata još uvijek se ne može govoriti.


– Temeljem prvonagrađenog rada prvo je potrebno izraditi i donijeti Urbanistički plan uređenja, a potom pristupiti projektiranju i pripremi za izvedbu prometnica i infrastrukture kao preduvjeta za izgradnju drugih sadržaja. S obzirom na veličinu područja, opisani zahvati provodit će se postupno i zavisno od interesa investitora, zaključili su iz Grada Rijeke.