Bez stanke

RADOVI NA KRNJEVU Pristup novom Sparu i i stambenim objektima realizira se po planu

Ljiljana Hlača

Izgradnja rpometnice U1: Radi se od veljače, punom parom / Foto S. DRECHSLER

Izgradnja rpometnice U1: Radi se od veljače, punom parom / Foto S. DRECHSLER

Riječ je o investiciji Grada Rijeke kojom će se spojiti Liburnijska ulica na zapadu i Ulica Mirka Čurbega na istoku. Završetak radova je sljedeće godineRIJEKA  U veljači su započeli radovi na izgradnji prometnice planske oznake U1 na Krnjevu i čini se da zahvat dobro napreduje te da nije bilo stanke u vrijeme režima koronavirusa.


Dovoljno je pogledati dio s Liburnijske ulice gdje se zapravo gradi novi trak ceste za uključivanje u promet prema Zvonimirovoj ulici, a zbog čega je na jednom dijelu prometnice uvedena i preregulacija prometa. Tu je »nestalo« zelenilo i jedno malo uzvišenje; otkopan je velik dio zemlje.


 
Bilo kako bilo, riječ je zapravo o investiciji Grada Rijeke temeljem koje će se Liburnijska ulica na zapadu i Ulica Mirka Čurbega na istoku spojiti, a omogućit će pristup budućoj poslovno stambenoj zoni obuhvaćenoj Urbanističkim planom uređenja dijela područja Krnjevo. Na tom dijelu već je najavljena gradnja još jednog SPARA, ali i stambenih objekata. Još donedavno radilo se o neurbaniziranoj površini s dvije zapravo slijepe ulice.


 


Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.600.000 kuna. U financiranju radova sudjeluju KD Vodovod i kanalizacija, Energo i HEP-ODS d.o.o. u dijelu infrastrukture koju postavljaju ove tvrtke.


U1: Prometnica ispod prometnice - Krnjevo / Snimio Sergej DRECHSLER

U1: Prometnica ispod prometnice – Krnjevo / Snimio Sergej DRECHSLER


 


 


Konkretno, površina zahvata je 4.106 metara četvornih, a ukupna duljina prometnice iznosit će 280,21 metar. U tlocrtnom smislu ulica je položena uz južni rub planom predviđene građevinske zone, te se gradnjom ulice U-1 planira kvalitetno prometno povezivanje građevinskih čestica smještenih uz sjeverni rub ulice.


 


– U poprečnom smislu ulica će se sastojati od dva prometna traka, po jedan trak za svaki smjer i nogostupa s obiju strana kolnika, svojedobno je javnost informirana iz Grada Rijeke. Bit će opremljena sustavom odvodnje oborinskih voda koje se zbrinjavaju u upojnoj građevini na zelenoj površini, javnom rasvjetom, a u trupu će se ugraditi sanitarna odvodnja, vodovodna instalacija, plinska instalacija, elektrokomunikacijska i elektroenergetske instalacije. Osim ovih radova, presložit će se postojeće podzemne instalacije, naglašeno je.
Na izvedbi projekta rade dva izvođača – Vodogradnja Rijeka (donji dio – Ulica M. Čurbega) i Građevinar (gornji dio- Liburnijska ulica). Iz Vodogradnje Rijeka naveli su da je njihova ugovorna obveza svoje radove završiti do rujna. Inače, investitor je kraj cijelog projekta najavio za sljedeću godinu.