Svečanost

Promovirana nova generacija umjetnika na Akademiji primijenjenih umjetnosti

Ingrid Šestan Kučić

Foto: Marko Gracin

Foto: Marko Gracin

U povodu Dana Akademije otvorena je i atraktivna izložba te su predstavljeni radovi nastali na svim studijima Akademije tijekom ove akademske godine, a može se pogledati do 2. srpnjaRIJEKA – Svečanom promocijom prvostupnika i diplomanata Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci jučer je obilježila svoj dan te kraj akademske godine. U povodu Dana Akademije otvorena je i izložba te su predstavljeni radovi nastali na svim studijima Akademije tijekom ove akademske godine. Radove je u zgradi Akademije izložilo 286 studenata s prijediplomskih studija: Primijenjena umjetnost, Likovna pedagogija, Grafički dizajn i vizualne komunikacije te s diplomskih studija: Primijenjena umjetnost, Likovna pedagogija, Vizualne komunikacije i grafički dizajn. Izložba se može razgledati do 2. srpnja, a jučer su se dvijema izvedbama predstavili svi studenti prijediplomskog studija Glume i medija.


Prvostupnici


Svečanom promocijom jučer su zvanje prvostupnik likovne pedagogije stekli: Nikolina Balašković, Janis Beletić, Erika Ravnić, Lana Delač, Tea Domislović, Laura Čulek, Anja Šestan, Marko Cvetković, Maja Kalac, Nika Zubović, Andrea Dokozić, Sarah Klešin i Natalie Pavačić, dok su zvanje prvostupnik primijenjenih umjetnosti stekli: Ante Polić, Manuela Malbašić, David Lukić, Gaia Radić, Elena Štokovac, Igor Šupica, Marta Sladoljev, Marta Licul, Raul Majkus, Ela Puharić, Fiona Ančić, Ana Dir, Tita Mikulčić Mali, Linda Štimac, Andrea Štemberger, Paula Jakšić, Mandica Jurković, Daria Kopylova, Paula Krnjić, Sandro Matešin, Sabrina Pap, Iva Pavlinić, Sanja Preldžić, Tea Rajković, David Seferagić Lorenzin, Marija Spetić, Romano Matasić, Veronika Kresonja, Nikol Tomičić i Lea Maravić, a zvanje prvostupnik grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija stekli su: Lana Deković, Stjepan Gržančić, Maja Malnar, Jesenia Novak, Laura Novinc, Ira Andrea Potnar, Ilona Suplina i Katarina Remedios Zrinšćak. Zvanje prvostupnik glume i medija stekli su: Karla Aračić, Mihael Marković, Andreja Brozović Adžić-Kapitanović, Dora Čiča, Nika Grbelja i Tino Trkulja.


Magistri


Zvanje magistar likovne pedagogije stekli su: Margerita Rakić, Tin Andonovski, Klara Badurina-Dudić, Michaela Barišić, Jelena Mužak, Matea Oslić, Asja Elezović, Ana-Maria Jurić, Anja Stipan, Lara Šebelja, Soraja Kos, Nicol Lakota, Anđela Brzaj, Petra Arežina i Valentina Vukmanić, dok su zvanje magistar primijenjenih umjetnosti stekli: Niko Bravarić, Filip Novak, Matea Katić, Marta Mrzljak, Mariana Ban, Kaja Resman, Katarina Kožul, Valentina Blažek, Klara Dujmović, Nino Juričev Barbin, Karla Kos, Petra Patafta, Katarina-Janica Kuljanski, Doris La Mazza i Sara Viljušić, a zvanje magistar vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna stekli su: Eni Piralić, Ljuljzim Ramadani, Antonio Filipović, Valentina Beg, Ivana Kutni Mihić, Katarina Šušnjara, Lejla Tomić, Nora Bolanča, Aurora Crnković, Hena Crnović, Gea Rajić, Ana Uremović, Diana Zubak i Ana Mađerić.