Radovi

PROJEKT RIO Počela rekonstrukcija dijela Labinske ulice na Kantridi, radovi će trajati pet mjeseci

Helena Fogas

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Radovima će se formirati raskrižje s dodatnim trakom za vozila koja skreću u lijevo čime će se poboljšati i dodatno osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa, priopćeno je iz Grada RijekeRIJEKA – Počela je rekonstrukcija, nadogradnja i proširenje dijela Labinske ulice. Radovima će se formirati raskrižje s dodatnim trakom za vozila koja skreću u lijevo čime će se poboljšati i dodatno osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa, priopćeno je iz Grada Rijeke.


Rekonstrukcija ulice u dužini od 230 metara obuhvatit će postavljanje trase, izradu kolničke konstrukcije, uređenje raskrižja, uređenje sustava oborinske odvodnje, izmještanje i uređenje autobusnih stajališta, izgradnju nogostupa, postavljanje prometne opreme i signalizacije, uređenje pokosa usjeka i nasipa te izgradnju nove nerazvrstane prometnice u ukupnoj dužini od 66 metara.


Vrijednost projekta je 3.206.370,86 kuna, radove izvodi GP Krk, a nadzor radova obavlja Techcon plan. Predviđeno vrijeme trajanja radova je pet mjeseci. Tijekom izvođenja dolazit će do privremene preregulacije prometa. Također, Energo će izvoditi izgradnju plinovoda ukupne duljine od 300 metara. Novi plinovod će se na križanju Creske ulice i Ulice Marina Jakominića spojiti na postojeći distributivni plinovod koji prolazi Creskom ulicom. KD Vodovod i kanalizacija će izgraditi sanitarni kolektor u duljini od 65 metara koji čini spoj buduće sanitarne kanalizacije zone B stambeno-poslovnog kompleksa RIO Kantrida s postojećim sustavom javne odvodnje.
Podsjetimo, novi stambeno-poslovni kompleks RIO Kantrida sastoji se od dvije podrumske garažne etaže, trgovačkog centra u prizemlju, nekoliko poslovnih prostora te tri zgrade s ukupno 273 stana. Rok za završetak izgradnje kompleksa RIO Kantrida je lipanj 2022. godine.


Proširenje podvožnjaka između Kantride i Zameta


Nakon što kompleks RIO bude završen, sa sobom će donijeti i značajno povećanje prometa te neće optereretiti samo Labinsku ulicu, već i ionako opterećeni obližnji podvožnjak između Kantride i Zameta. Stoga Grad Rijeka s Hrvatskim željeznicama planira gradnju suvremenog podvožnjaka te rekonstrukciju željezničkog nadvožnjaka Labinske ulice. Složenost zahvata uvjetuje potrebu faznog građenja kao i omogućavanje puštanja u promet pojedinih dijelova zahvata nakon svake fazne izvedbe. Rekonstrukcija će biti izvedena kao dio državnog projekta izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.