Općina Viškovo

Predškolci bi za dvije godine mogli u vrtić u Marčeljima

Biljana SavićVIŠKOVO S obzirom na potrebu za većim brojem smještajnih kapaciteta za djecu predškolskog uzrasta te veliki broj mladih obitelji u naselju Marčelji, kao i na mogućnost sufinanciranja iz EU fondova, Općina Viškovo pristupila je izradi dokumentacije potrebne za područni dječji vrtić u Marčeljima koji bi trebao »niknuti« unutar postojeće nezavršene prizemne zgrade budućeg rekreacijskog centra u Marčeljima.


– Bio bi to područni vrtić našeg vrtića u Viškovu, za dvije grupe, odnosno pedesetak mališana. Moramo čekati sredstva EU, koja bi nam izgradnju vrtića sufinancirala sa 85 posto, što znači da bismo jeftino izgradili jako važan objekt. S obzirom na promjenu dokumentacije koju moramo napraviti u odnosu na prvi plan izgradnje rekreacijskog centra u Marčeljima, i na čekanje odobrenje sredstava EU, ako ih dobijemo, procjena je da bi u roku dvije godine vrtić bio u funkciji – kaže nam načelnica Viškova, Sanja Udović.


Naime, za ugradnju vrtića u zgradu budućeg rekreacijskog centra u Marčeljima potrebno je promijeniti i prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se ostvarili uvjeti za najbolju iskorištenost postojećeg prostora. Također, obzirom na protok godina od donošenja osnovnog plana, potrebno je izvršiti usklađenje sa svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima te uskladiti i redefinirati planiranu prometnu i komunalnu infrastrukturu na području obuhvata plana u odnosu na izvedeno i planirano stanje. Stoga su vijećnici Viškova prihvatili prvu izmjenu i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima.