Preliminarno

Predbilježbe koje su zaprimile škole pokazuju: Na jesen u klupama PGŽ-a čak 59 prvašića manje

Ingrid Šestan Kučić

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Podaci se ipak smatraju nepotpunima jer upisni postupak u prvi razred počinje 31. ožujka te se očekuje da će se školama javiti još djece čiji roditelji u siječnju nisu izvršili postupak prijavaRIJEKA Prema podacima Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije u klupama prvih razreda primorsko-goranskih osnovnih škola iduće školske godine trebala bi sjediti 2.503 prvašića. Riječ je o podacima dobivenim nakon okončanog postupka predbilježbi za upis u prvi razreda, no radi se o preliminarnim podacima koji će se do okončanja upisnog postupka i početka iduće školske godine još mijenjati. Dobiveni podaci smatraju se nepotpunima iz razloga što upisni postupak u prvi razred počinje 31. ožujka te se očekuje da će se školama javiti još djece čiji roditelji u siječnju nisu izvršili postupak prijava.


Još promjena


Također, broj učenika u školama će se mijenjati ovisno o djeci koja će se upisati u školu drugog upisnog područja, iako taj broj neće dovesti do znatnih odstupanja. Usporedi li se broj ovogodišnjih predbilježbi u prvi razred osnovne škole s prošlogodišnjim, došlo je do smanjenja broja prijava za 59 učenika, jer lani su primorsko-goranske škole zaprimile 2.562 prijava. Štoviše, riječ je o najmanjem broju zaprimljenih prijava unatrag tri godine, jer 2017. godine škole su zaprimile 2.515 prijava na predbilježbama za upis.Primorsko-goransko područje u kojem će iduće školske godine biti najmanje prvašića svakako je Gorski kotar, a ukupno 10 goranskih škola neće imati toliko prvašića koliko ih se prijavilo u viškovsku školu. Naime, cijeli Gorski kotar ukupno broji 138 predbilježenih školskih obveznika, a najveći broj budućih učenika, njih 41, prijavljen je u Delnicama, dok ih je najmanje u Brodu na Kupi koji broji svega dva buduća prvašića, čime se ta škola svrstala u kategoriju škole s najmanje prvašića u cijeloj županiji. U Brod Moravicama ih je 4, kao i u Skradu, dok ih je u Mrkoplju 5, Lokvama 7, a u Fužinama 8. U Ravnoj Gori prijavljeno je 18 školskih obveznika, u Vrbovskom 15, a u Čabru 24.

Gledano na razini riječkog područja, i tu je došlo do malog pada broja prijavljenih, jer prema podacima Ureda u 27 osnovnih škola prijavilo se 1.003 budućih prvašića, dok ih je lani bilo 35 više. Ono što se može ocijeniti kao konstanta upisa u prvi razred osnovne škole, broj je učenika u pojedinim školama jer kao i svake godine, apsolutni rekorder predbilježbi u cijeloj županiji je OŠ Sveti Matej Viškovo koja je zaprimila 180 prijava školskih obveznika, no i to je manje nego lani, jer prošle je godine zaprimljeno 212 predbilježbi.


Među riječkim školama, kao i svake godine, rekorderi su škole zapadnog dijela Rijeke, odnosno OŠ Srdoči s 92 prijave i OŠ Zamet s 90 prijava. Slijedi OŠ Pehlin sa 69 prijava i OŠ »Fran Franković« sa 68 prijava te OŠ »Eugen Kumičić« sa 64 prijave. U svim ostalim riječkim školama broj prijavljenih prvašića kreće se između 50 i dvadesetak školskih obveznika, s iznimkom Osnovne waldorfske škole koja na riječkom području ima najmanji broj prijava te za sada broji svega 8 budućih prvašića.


Krk prednjači


Škole okolnih općina i gradova ukupno broje 581 predbilježbu, a uz viškovsku školu, među škole s velikim brojem zaprimljenih prijava ubraja se i OŠ »Milan Brozović« Kastav koja bi prema predbilježbama trebala imati 104 prvašića, a s 85 prijava slijedi OŠ Čavle, dok OŠ Kostrena ima 48, a OŠ Kraljevica 47 prijavljenih prvašića. OŠ Jelenje-Dražice broji 44 predbilježbe, OŠ Bakar 38, OŠ Hreljin 22, a najmanje predbilježbi je u OŠ Klana gdje se prijavilo 13 školskih obveznika.


Škole opatijskog područja imaju 262 predbilježbe, a najviše je učenika u matuljskoj školi koja je zaprimila 89 prijava, dok sa 75 prijava slijedi OŠ »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija, 66 OŠ Viktora Cara Emina Lovran, a »Drago Gervais« Jurdani ima 32 prijavljena školska obveznika. Crikveničko pak područje ima 148 zaprimljenih prijava, a najveći broj prijavljenih ima OŠ Vladimira Nazora Crikvenica, njih 47. U OŠ Zvonka Cara Crikvenica prijavilo se 37 prvašića, u OŠ Ivana Mažuranića Novi Vinodolski 34, u OŠ Jurja Klovića Tribalj 23, dok je u OŠ dr. Josipa Pančića Bribir prijavljeno svega 7 školskih obveznika.


Krčke škole broje pak 201 prijavljenog prvašića te po broju prijava prednjače među primorsko-goranskim otocima, jer Rab ima 78 prijava, Mali Lošinj 71 prijavu te Cres svega 21 prijavu budućih prvašića.