Dokumentacija

Potpisano 17,9 milijuna za projekt modernizacije pruge od Oštarija do Škrljeva, ovo su dvije varijante trase

Ljiljana Hlača

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Moguće su dvije varijante - modernizacija postojeće pruge u duljini od 113,9 km te izgradnja nove, znatno kraće trase duljine oko 67 kilometaraRIJEKA – Potpisan je ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije – Škrljevo.


Dokument je potpisala HŽ Infrastruktura sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD, Granova, Institut IGH, Rijekaprojekt i IPZ, a u cilju realizacije projekta koji je predviđen Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913, u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency.)


Ta je dionica sastavni dio željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na osnovnoj Transeuropskoj prometnoj mreži (Trans-European Transport Network – TEN-T) Mediteranskome koridoru.

Ugovor je vrijedan 17,9 milijuna kuna, a uključuje izradu idejnih rješenja više varijanti trase, studije opravdanosti, analize troškova i koristi za odabrano varijantno rješenje te studiju utjecaja zahvata na okoliš, kojom će se propisati mjere zaštite i očuvanja okoliša koje se moraju provoditi tijekom izgradnje i eksploatacije željezničke pruge.


– Studijskom dokumentacijom utvrdit će se optimalno rješenje trase pruge i ostalih infrastrukturnih podsustava između Oštarija i Škrljeva, a moguće su dvije osnovne varijante – modernizacija postojeće pruge u duljini od 113,9 kilometara te izgradnja potpuno nove, znatno kraće trase (duljine oko 67 kilometara) koja se polaže novim koridorom uz izgradnju dugačkih tunela kroz planinske masive Male i Velike Kapele, stoji u priopćenju objavljenom na web stranici PGŽ-a.


Rok za izradu studijske dokumentacije je 16 mjeseci od dana sklapanja ovog ugovora.