ZA LJEPŠU SEZONU

Konačno počelo čišćenje smeća i oronulih kućica u kampu Preluk: Grad treba urediti kupalište i prostor za sport i rekreaciju

Alenka Juričić Bukarica

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Grad Rijeka će ukloniti sve bespravno postavljene kamp prikolice, njih ukupno 28 komada, potom dva kontejnera, jedan kiosk te otvoreno skladište od metalne konstrukcije s ceradom kao i ostatke ostalih pokretnina ostavljenih na raznim površinama tog dijela pomorskog dobraRIJEKA – Kamp Preluk ovo će ljeto konačno dočekati čist! Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) dovršilo je upravni postupak pokrenut protiv nepoznatih korisnika, koji su u kampu nelegalno imali kamp prikolice, kioske i ostale pokretnine, te je jučer konačno počelo finalno raščišćavanje ovog rugla na kraju grada.– Obzirom da nepoznati korisnici tog dijela pomorskog dobra niti nakon ponovljenog naloga inspektora pomorskog dobra nisu uklonili predmetne kamp prikolice i ostale tamo ostavljene pokretnine, Ministarstvo je donijelo rješenje o izvršenju temeljem kojeg će izvršiti prisilno uklanjanje predmetnih kamp prikolica i drugih pokretnina putem Grada Rijeke i njegovih komunalnih službi, i to na način da će Grad Rijeka ukloniti sve bespravno postavljene kamp prikolice, njih ukupno 28 komada, potom dva kontejnera, jedan kiosk te otvoreno skladište od metalne konstrukcije s ceradom kao i ostatke ostalih pokretnina ostavljenih na raznim površinama tog dijela pomorskog dobra, poduzimanjem svih oblika radova radi njihove razgradnje i pretvaranja u otpad te odlaganjem tog otpada na odgovarajući deponij sukladno propisima kojima se uređuje održivo gospodarenje otpadom, kazali su nam u Ministarstvu pod čijom je ingerencijom, dakle, kamp obzirom da se nalazi na području pomorskog dobra.


Foto Marko Gracin
Jučerašnji početak radova na finalnom čišćenju kampa ustvari znači da će građani ovolj ljeta nesmetano ondje moći na šetnju i kupanje, bez da preskaču rampu i gledaju kako da ne stanu u neku od hrpa smeća.


U resornom Ministarstvu su, naime, kazali kako će, nakon što se izvrši uklanjanje preostalih kamp prikolica, kontejnera, kioska i ostalih pokretnina ostavljenih na raznim površinama tog dijela pomorskog dobra, predati taj dio pomorskog dobra na upravljanje Gradu Rijeci, radi privođenja namjeni sukladno Prostornom planu Grada, odnosno radi uređenja raznih sportsko-rekreacijskih sadržaja i kupališta u općoj upotrebi. Kažu u MMPI-ju, na korist svih građana Rijeke. Eto, pa da su barem izbori svake godine.