KD Vik

Počela gradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u A. Modrušana i A. G. Matoša

Helena Fogas

Uvodi se privremena prometna regulacija.Počela je gradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u ulicama A. Modrušana i A.G. Matoša, s predviđenim rokom trajanja radova od 90 kalendarskih dana.


Iz KD-a Vodovod i kanalizacija objašnjavaju da zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj duljini od 79 metara i sanitarnog kolektora DN 250 u ukupnoj duljini od 195 metara, sve prema projektnoj dokumentaciji.


Planirani vodovod se spaja na postojeći ACC vodovod profila 300 mm.
Privremena prometna regulacija odvijat će se prema prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka.


Radovi će se izvoditi u četiri faze, a po potrebi će se zatvarati određene dionice za promet ovisno o dinamici izvođenja radova. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima, a duž dionice izvođenja radova bit će osiguran pješački prolaz.


U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.


Ukupna vrijednost investicije je iznosi 578.843,39 kuna bez PDV-a, od čega se iznos od 566.243,39 kune odnosi na radove, a iznos od 12.600,00 kuna na nadzor te koordinatora II.


Izvođač radova je zajednica ponuditelja Dinocop iz Omišlja a radove nadzire tvrtka Recro Ing iz Lovrana