S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Će Janša…

Slavica Mrkić Modrić

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

To ča smo najhuji po brojimi vezanimi za koronu va Evrope, to neću opće komentirat leh ću van reć da san imela čut kako v Rike postoje mesta na kemin se ljudi nahajaju i piju. Najbolje j’ reć da su to ilegalni bari jako slični onemi z vrimena prohibicije. Kade su? Niman pojma, ma poveda seSaki se češe tamo kade ga srbi, a kako j’ mane ta korona stalno na pamete, ale iskreno reć – bojin se, onput ću i ov današnji kantunić počet z tun pošasti.


Broji su veli, preporuki konačno postaju meri, živi preko noći mrtvi, a puk je znemljen. Ja prva. Dočin zazvoni telefonin mane j’ već slabo aš znan da će sad ta ki zove, neovisno zač zove sigurno reć i onu »a, znaš da j’ ta i ta dobil koronu…«, ale ne daj Bog »znaš ta i ta j’ umrl od koroni«.


Ljudi, pušćajte me smiron, ča nisan već i prez takoveh informacij dosti luda od sega, ne dolevajte ule na oganj. Dosti mi j’ da na delu čujen Dražena, našega izvršnoga urednika ale kako bi mi rekli – izvrsnoga kako delajuć šemu za novine sirota predviđa kuliko mu rabi stranic za mrtvi, i ma koliko bil dobar va procjene često se dogodi da neku stranicu ostatka novine mora hitit vanka aš mrtveh je već leh je mislel da će bit. I onput kad čujen da neki govori kako j’ korona leh malo jača gripičina, ma kuliko me doma vadili da nikomu ne želin zlo, dojde mi da mu rečen – ako misliš da j’ tomu tako, biš se zamenil z neken ki j’ sada uštekan na respirator?
To ča neki misli da j’ zemlja ravna ploča, jušto mi j’ sedno, leh neka pazi da kad dojde na rub ne pljusne va niš, ma ovo negiranje stvarnosti me zbilja jadi. Ča se pak tiče cepljenja, tu iman leh jedan problem – ne znan ako se pod alergiju računa i ona na maloprvo spomenuti, aš ako da, niš od moga cepljenja.


To ča smo najhuji po brojimi vezanimi za koronu va Evrope, to neću opće komentirat leh ću van reć da san imela čut kako v Rike postoje mesta na kemin se ljudi nahajaju i piju. Najbolje j’ reć da su to ilegalni bari jako slični onemi z vrimena prohibicije. Kade su? Niman pojma, ma poveda se.


Ono ča san na vlastite oče videla, i to ne leh jedanput su »autozabavi«. Ča j’ to? E, pa to van je to da se va jedan auto nagnjeta desetak mladeh i ča ja znan kuliko boc pa se vesele. I to san skužila sasma slučajno. Ovako van je to bilo – večer je, daži, a ja se vozin po jednoj fanj uskoj sporednoj ceste na zapadnomu delu grada i najedanput vidin da moran fermat aš se opiraju vrata od nekoga parkiranoga auta i ne moren pasat. E, ljudići dragi da van je bilo videt… Kad su počeli zihajat z auta, ja san mislela da san skrozin luda i da ne umen brojit. Ravno devet ih je bilo va toj škatule. Me par da j’ bil nekakov reno megan. Ovako bedasta najprvo san pomislela da su se potofali nutar aš pada daž, ma kad san videla boci, se mi j’ bilo ćaro.


Istu san sliku videla i okol Matulj, i na jednomu od kastafskeh parkirališt… Pa se ja sad pitan, da su ti ljudi z Stožera ikada na ceste, imeju li oni prijateli, poznaniki ki žive stvaran život pa da njin malo reču da njin je zapret kafići bila jako loša odluka aš zaprli oni ale ne ljudi i dalje piju, ma namesto legalno va kafiću kade si mogal kontrolat i broj i socijalnu distancu sada to delaju ilegalno po nekakoveh konobah i auteh kade ne moreš kontrolat apsolutno niš.


I za kraj ove današnje štorije leh još par besed od sv. Lucije. Šenicu ste poseli, nadan se da će van bit i vela i bujna. Pu mane doma j’ to odbavil Janša. Ča ki Janša? Pa Janez, ki drugi. Najme, mat govori:


– Odi posej tu šenicu.


– Ja san lanjskoga leta, ov put je tvoj red, odgovaran.


– Dobro, onput je neće bit, finila j’ raspravu i ofenđeno šla preslagivat drva va drvarnicu. Ne znan ča njoj se to vidi, ma valjda je to njeji tetris ki ju smiruje.


Dočin je zaprla vrata od stana, ja san zela zdelicu, namočila vatu i posela šenicu. To van ja odvavek tako – najprvi odgovor je neću, a onput načinin. Kad se j’ vrnula zajedno j’ oko sokolovo videlo padelicu z šenicun i reklo:


– Aha, si ju posela.


– Nisan ja.


– Ne laži! Milijun put san ti to rekla, teličino jedna!


– Ali za zbilja nisan.


– Pa ki j’ onda. Ala da čujen, z rukami na boku je stala spred mane i čekala odgovor.


– Janša. Ki drugi, kod z topa san ispalila.


Mat je prasnula va smeh, ja skupa š njun tako da će naša šenica em bit međunarodna, em vesela i ne leh bujna već i osebujna. Intanto j’ uru, dve posle rekla da gren pošadu oprat, ja san odgovorila da neću, a ona ni zijala leh je rekla – dobro, Janša će. I je.