PROMEHS

Petina djece ima teškoće s mentalnim zdravljem

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Održana završna konferencija međunarodnog projektaU protekle dvije godine 32 odgojno-obrazovne ustanove u PGŽ- u sudjelovale su u primjeni PROMEHS kurikula koji je primijenjen u okviru međunarodnog europskog projekta PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools (Promocija mentalnog zdravlja u školama) te su ostvareni svi postavljeni ciljevi – istaknula je na završnoj nacionalnoj konferenciji projekta njegova voditeljica prof. dr. Sanja Tatalović Vorkapić.


Ispunjeni ciljevi


Riječ je o projektu čiji je osnovni cilj razvoj, implementacija i evaluacija kurikula za mentalno zdravlje djece i mladih u dječjim vrtićima, osnovnim te srednjim školama, kako bi se ojačala povezanost između školskih programa temeljenih na istraživačkim rezultatima i odgojno-obrazovnih institucija, odnosno osnažila veza između znanosti, prakse i politika.


– PROMEHS projekt, kao i svi njegovi sudionici, ostvario je do sada sve postavljene ciljeve, unatoč neplaniranoj varijabli pandemije, na što smo posebno ponosni. Dapače, svi uključeni odgojno-obrazovni djelatnici i djeca te učenici su izražavali zadovoljstvo svojom uključenošću u projekt upravo u vrijeme pandemije.
Ovo nije bio cilj projekta PROMEHS, ali smo sretni da je i na to imao efekta, temeljem subjektivnih iskaza sudionika, kazala je voditeljica.


S obzirom da u projektu sudjeluje sedam europskih zemalja koje vodi Sveučilište u Milanu, PROMEHS kurikul je primijenjen u skladu sa suvremenim znanstveno-istraživačkim načelima u Grčkoj, Italiji, Latviji, Portugalu, Rumunjskoj, dok je Sveučilište iz Malte provodilo obradu prikupljenih podataka.


– Budući da Sveučilište u Malti nije primijenilo PROMEHS kurikul, smatramo iznimno važnom činjenicu visoko objektivne i nepristrane evaluacije efekta PROMEHS kurikula na psihološku dobrobit i mentalno zdravlje djece i mladih od 3. do 18. godine, te uključenih odgajatelja, učitelja i nastavnika, kazala je prof. dr. Tatalović Vorkapić.


Ukupna vrijednost projekta premašuje dva milijuna eura, od čega je Hrvatskoj pripalo 211 tisuće eura, a nositelj projekta Učiteljski je fakultet u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom.


Podršku projektu pružilo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i Agencija za odgoj i obrazovanje, a rezultat projekta je prvi kurikulum mentalnog zdravlja kojeg su zajednički kreirali znanstvenici, praktičari i predstavnici lokalnih zajednica, te zakonodavstva iz 20 institucija iz 7 uključenih zemalja u projektu.


Jačanje stavova


Primjena kurikula trebala bi značajno povećati razinu dobrobiti djece i mladih, te odgajatelja i učitelja, jer oko 20 posto djece i adolescenata doživljava teškoće u području mentalnog zdravlja, a kod 50 posto njih te teškoće započinju prije 14. godine života.


– Dominiraju anksiozno-depresivni poremećaji, ali u porastu su i različiti oblici nasilja putem e-medija i različitih oblika digitalnih ovisnosti, kazala je prof.dr. Tatalović Vorkapić.
Stoga se kroz Projekt PROMEHS jačaju stavovi djece i mladih prema sebi, drugima i učenju te reduciraju teškoće u ponašanju, agresivnosti i anksioznosti, a na konferenciji istaknuto je da postoji potreba za daljnjom provedbom projekta koji je rezultirao i sa sedam razrađenih priručnika te dva rječnika. Kao jedan od pozitivnih efekata projekata naglašena je i postignuta sinergija akademske zajednice, praktičara i predstavnika odgojno-obrazovnih politika.