Radovi

Park Banj u Bakru dobiva novo ruho. Uredit će se i gradska plaža te šetnica posvećena tunolovu

Sanja Gašpert

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaBAKAR – Privode se kraju radovi uređenja obalnog parka Banj u centru Bakra, koji je posvećen tradiciji tunolova i tunama u Bakru. U sklopu projekta započetog ovog proljeća obavljeni su podzemni radovi, izmjena i sanacija dotrajalih elektroenergetskih instalacija, u park je ugrađen i priključak za kanalizaciju.


Također, uklonjena su bolesna, trula i nezdrava stabla. U drugoj fazi projekta posađena su nova stabla tamarisa, visine oko dva metra, posađena mediteranska vegetacija, a površine zatravnjene. Na pojedinim površinama parka postavljen je sustav za navodnjavanje, oblikovano je i nekoliko zelenih otoka kroz koje prolaze pješačke staze pokrivene slojem dekorativnog betona s utisnutim uzorkom u obliku šest tuna. U parku je, također, umjesto klasičnih odmorišnih klupa postavljeno tridesetak kocki za sjedenje, nova rasvjeta s pet kandelabera i dvadesetak podnih rasvjetnih tijela uz rubove pješačkih staza.


Posebnu zanimljivost u parku predstavljaju infokocke i interpretacijske ploče na kojima su stare fotografije i brojni zapisi na četiri jezika, koji nijemo svjedoče o bogatoj baštini vezanoj uz more, tunolov i život naših predaka. Novouređeni park prostire se na dužini od oko sedamdeset metara. Kako ističu u Gradu Bakru, postojeći koncept površine parka je zadržan, a čitava poanta projekta je otrgnuti zaboravu način života koji pripada jednom dalekom vremenu te uspomenu na njega sačuvati za buduće naraštaje. Na tom prostoru Grad Bakar projektira i buduću plažu, a u Bakar se nakon dugog niza godina vraća i tunera. Za slijepe i slabovidne osobe bit će postavljene ploče na Brailleovu pismu.
Projekt uređenja parka Banj u Bakru započeo je početkom ožujka ove godine. Riječ je o projektu u kojem Grad Bakar bespovratnim sredstvima EU-a uređuje šetnicu posvećenu tunolovu, odnosno obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru. U veljači prošle godine Grad Bakar prijavio je projekt »Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru«, ukupne vrijednosti 1.305.060 kuna na prvi Flag natječaj za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere B2.1. »Edukativne staze« iz Lokalne razvojne strategije LAGUR-a Tunera. Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede odobrila je projekt te Gradu Bakru izdala odluku o dodjeli bespovratnih sredstava EU-a iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. godine putem EU fonda za pomorstvo i ribarstvo, u iznosu od maksimalno 981.110 kuna.