Nova pravila

Općinski sud u Rijeci od 15. rujna mijenja radno vrijeme

Vladimir MrvošOd 15. rujna u Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na izdvojenim lokacijama suda u ulicama Frane Kurelca 5 i Užarskoj ulici 3, kao i u Stalnoj službi u Opatiji, rad sudaca i sudskih savjetnika te njihovih suradnika odvijat će se u radnom vremenu od 8 do 18 sati, s rasporedom rada od 8 do 16 sati i od 10 do 18 sati, u dvije grupe. Suci koji će biti raspoređeni na rad od 8 do 16 sati, rasprave i ročišta će zakazivati od 8 do 12.30 sati, a suci koji će biti raspoređeni na rad od 10 do 18 sati, rasprave i ročišta će zakazivati od 13.30 do 17.30 sati, u istim raspravnim dvoranama.


Rasprave i ročišta će se održavati u posebno određenim raspravnim dvoranama, prema Odluci predsjednice suda, koje udovoljavaju epidemiološkim uvjetima o propisanoj socijalnoj distanci između sudionika postupka i mogućnosti prozračivanja istih. Suci i sudski savjetnici su obavezni rasprave i ročišta održavati u četiri raspravna dana tjedno, izmjenjujući se u radu prije i poslije podne, prema rasporedu koji će biti propisan za svakog suca i sudskog savjetnika. Rad sudskih pisarnica će se organizirati poslije podne u vremenu od 16 do 18 sati samo za potrebe sudaca i stranaka u vezi s predmetima o kojima će se voditi rasprave ili ročišta. Strankama i sudionicima postupaka te građanima koji nisu pozvani na rasprave i ročišta u vremenu od 16 do 18 sati, neće biti dopušten ulazak u prostorije suda. Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjuje se od 15. rujna, a traje do proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID-19.


U Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na lokacijama u Užarskoj ulici 3 i Frane Kurelca 5 ne postoji dovoljan broj raspravnih dvorana koje bi udovoljavale standardnim uvjetima rada, a pogotovo ne u ovoj izvanrednoj situaciji epidemije bolesti COVID-19, kada su i epidemiološki zahtjevi za potrebnom socijalnom distancom i prozračivanjem prostorija propisani. Stoga je odlukom predsjednice suda isključeno, zbog preventivnih mjera zaštite zdravlja svih zaposlenika suda i sudionika sudskih postupaka, raspravljanje u neprimjereno malim raspravnim dvoranama. Međutim, kako bi suci mogli raditi i u ovim izvanrednim vremenima i obavljati svoje sudačke obaveze prema strankama i drugim sudionicima postupka, kroz raspravljanje i rješavanje predmeta i donošenje odluka, na prijedlog predsjednice suda je doneseno rješenje Ministra pravosuđa o uvođenju rada prije i poslije podne.
Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, u Općinskom sudu u Rijeci se nalaže obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski, vizira svim zaposlenicima suda, sudionicima sudskih postupaka te građanima. Svi zaposlenici suda su dužni maske ili vizire nositi u međusobnim kontaktima i kontaktima sa strankama, tj. sudionicima postupaka te građanima. Strankama i drugim sudionicima postupaka te građanima, koji ne budu poštovali obavezu nošenja maski, neće se dopustiti ulazak u prostorije suda.