Do 31. ožujka

Općina Viškovo zaprima zahtjeve za jednokratnu godišnju pomoć starijima od 65

Jakov Kršovnik

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti mještani čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 531 eura mjesečnoOpćina Viškovo počela je primati zahtjeve za jednokratnu godišnju novčanu pomoć koja se dodjeljuje osobama starijim od 65 godina, javljaju iz općinske uprave.


Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka, a pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti mještani čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 531 eura mjesečno, odnosno 4.000,82 kuna.


Mještani s manjim mjesečnim primanjima imaju pravo na veću jednokratnu pomoć. Tako oni čija prosječna visina mjesečnog prihoda lani ne prelazi 265 eura (1.996,64 kuna) imaju pravo na jednokratnu pomoć od 146 eura (1100 kuna), mještani s mjesečnim prihodom većim od 265 eura, a do 440 eura (3.315,18 kuna), imaju pravo na jednokratnu pomoć od 93 eura (700,71 kuna).
Mještani s prihodima većim od 440 eura, a do 531 eura, imaju pravo na jednokratnu pomoć od 67 eura (504,81 kuna). Zahtjev sa svim potrebnim informacijama i uvjetima za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo.


Načelnica Viškova Sanja Udović kaže kako je ovo četvrta godina u nizu u kojoj se iz općinskog proračuna mještanima starijima od 65 godina lošijeg imovinskog stanja isplaćuje jednokratna novčana pomoć.


– U protekle tri godine, pravo na taj vid pomoći ostvarilo je oko 550 korisnika godišnje. Sukladno prošlotjednim izmjenama i dopunama Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama koje je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće, povećan je cenzus s dosadašnjih tri tisuće kuna na četiri tisuće kuna čime smo proširili obuhvat ovog prava i broj potencijalnih korisnika.


Osim toga, povećali smo i iznos novčane pomoći ovisno o prosječnoj visini ukupnog mjesečnog prihoda. Na ove izmjene smo se odlučili svjesni činjenice da imamo nekoliko stotina sumještana koji su u nezavidnoj ekonomskoj situaciji i imaju prihode koji ne prate inflaciju i rastuće troškove života.


Kroz ovaj vid pomoći, želimo im barem u jednom dijelu olakšati umirovljeničke dane, govori načelnica. Iz općinske uprave podsjećaju kako u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo.


Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.


Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć.


Također, pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.


Također, detaljnije, pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruju osobe s navršenih 65 godina života, hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva, osobe sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno imaju odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo.


Što se tiče ukupnih mjesečnih prihoda, pod ukupnim mjesečnim prihodima vode se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine.


U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.