Kulturno dobro

Odbijena ponuda stečajnog upravitelja: Grad Rijeka neće kupiti Teatro Fenice za 11 i pol milijuna kuna

Damir Cupać

Teatro Fenice / Foto: M. GRACIN

Teatro Fenice / Foto: M. GRACIN

Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju nekretnine Teatro Fenice, no ne po navedenoj cijeni, već će ponudu odbiti s pridržavanjem prava prvokupa nekretnine ako se kupoprodajna cijena umanji, o čemu ga je prodavatelj u obvezi izvijestiti, odnosno ponuditi kupnju po pravu prvokupa u slučaju da se izmijene uvjeti prodaje



RIJEKA – Grad Rijeka nije prihvatio ponudu za korištenje prava prvokupa Teatra Fenice za 11,5 milijuna kuna, a koju je dostavio stečajni upravitelj tvrtke Rijekakino Ivor Pliskovac. Valja podsjetiti da je gradonačelnik Vojko Obersnel na zadnjoj sjednici Gradskoga vijeća poručio da Grad Rijeka u suradnji s Primorsko-goranskom županijom pokušava naći rješenje za kupnju Teatra Fenice. U Primorsko-goranskoj županiji pojašnjavaju da ako Grad Rijeka iskoristi pravo prvokupa, Primorsko-goranska županija spremna je pomoći kao što je uvijek pomagala i pomaže, primjerice, u projektu Rijeka EPK.


– U ovom trenutku zbog krize prouzrokovane epidemijom i velikih minusa u županijskim zdravstvenim institucijama zbog bolesti COVID-19, više od ovoga teško je reći, poručili su iz Primorsko-goranske županije. No, očito u ovoj fazi neće biti potrebe za pomoći jer je Grad Rijeka odbio ponudu od 11,5 milijuna kuna.


Kulturna baština


U Gradu Rijeci navode da su 23. srpnja 2020. godine zaprimili ponudu stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca, u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra, zgrade kazališta Teatro Fenice s pripadajućim dvorištem.




– U ponudi se navodi da se radi o kulturnoj baštini visoke kategorije koja je temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 19. veljače 2003. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara te da je u zemljišnim knjigama na temelju navedenog rješenja na nekretnini zabilježeno svojstvo kulturnog dobra. Također se navodi da je u 2019. godini ponuditelj Rijekakino d.o.o. završio u stečaju te da je dana 16. siječnja 2020. godine Trgovački sud u Rijeci donio rješenje o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe stečajne mase iza navedenog društva, a koju masu u naravi predstavlja zgrada Teatro Fenice s dvorištem. Na ispitnom i izvještajnom ročištu održanom dana 10. ožujka 2020. godine Trgovački sud u Rijeci donio je rješenje kojim prihvaća odluku skupštine vjerovnika, između kojih i odluku da se poslovanje stečajnog dužnika neće nastaviti te da će se nekretnina koja ulazi u stečajnu masu prodati po cijeni od 11,5 milijuna kuna, navode u Gradu Rijeci.


Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, članku 37., propisano je da je vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro zaštićeno posebnim rješenjem ili kulturno dobro unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine ili Listu ugrožene svjetske baštine, dužan prije prodaje istodobno ga ponuditi Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi, navodeći cijenu i druge uvjete prodaje. Prvenstvo u ostvarivanju prava prvokupa ima Grad Rijeka u odnosu na Primorsko-goransku županiju, pa zatim Republika Hrvatska. Rok za očitovanje na ponudu je 60 dana od primitka pisane ponude. Ako se pravo prvokupa ne namjerava koristiti, Grad Rijeka dužan je u roku od 30 dana od primitka ponude o tome obavijestiti druge pravne osobe koje imaju prava prvokupa i vlasnika. Nakon isteka roka od 60 dana vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi.


Kolizija zakona


No, u Gradu Rijeci ipak ne odustaju u potpunosti od Teatra Fenice, već ne prihvaćaju ponuđenu cijenu od 11,5 milijuna kuna.


– Prema dobivenom mišljenju odvjetničkog društva Knežević i partneri j.t.d. iz Rijeke, ukoliko Grad Rijeka odbije ponudu i nekretnina se ne proda po ponuđenoj cijeni, utoliko Grad Rijeka zadržava pravo prvokupa ako se cijena nekretnine izmijeni na nižu vrijednost, odnosno stečajni je upravitelj u obvezi ponuditi kupnju po pravu prvokupa pri svakom sljedećem umanjenju cijene. Jedina iznimka u rokovima jest primjena članka 96. Ovršnog zakona gdje osoba koja ima zakonsko ili ugovoreno pravo prvokupa upisano u zemljišnoj knjizi ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako sudu u roku od tri dana po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz jednake uvjete.


Grad Rijeka samo formalni vlasnik 1/10 nekretnine

Grad Rijeka je i suvlasnik desetine nekretnine koja je ponuđena na prodaju.


– Uvidom u izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci utvrđeno je da je Rijekakino d.o.o. upisan kao vlasnik predmetne nekretnine u 9/10 idealnih dijelova, dok Grad Rijeka u preostalih 1/10 idealnih dijelova. Upisano vlasništvo Grada Rijeke u 1/10 idealnih dijela odnosi se na stambeni dio zgrade s posebnim ulazom na adresi Dolac 13/A, a u kojem se nalazi sedam stanova. Svi stanovi prodani su nositeljima ranijih stanarskih prava sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te su stanovi upisani u knjizi položenih ugovora u korist privatnih osoba. Stoga je upis vlasništva Grada Rijeke na navedenom dijelu nekretnine u zemljišnoj knjizi samo formalne naravi, a koji će se riješiti odnosno upisati u korist privatnih osoba u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.

Ako se nekretnina prodaje neposrednom pogodbom, sud će prije prodaje pozvati imatelja uknjiženoga prava prvokupa, odnosno imatelja zakonskoga prava prvokupa koji je o tom svom pravu prije toga obavijestio sud da se u određenom roku u zapisnik kod suda očituje hoće li se tim pravom koristiti. Odvjetničko društvo ističe da se ovdje može uočiti kolizija Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Ovršnog zakona tj. odredbe članka 38. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 96. Ovršnog zakona te da su skloni tumačiti kako bi prednost imao Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s obzirom na to da je »lex specialis« u odnosu na Ovršni zakon, koji je »lex generalis« u odnosu na kulturna dobra, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Prodajna dražba


Odvjetničko društvo misli da je stečajni upravitelj u obvezi izvijestiti Grad Rijeku o održavanju dražbe za prodaju nekretnine odnosno uputiti poziv na kupnju po pravu prvokupa ako zaprimi ponudu za kupnju nekretnine s obzirom na to da je, sukladno članku 38. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, osoba koja provodi postupak ovršne prodaje kulturnoga dobra dužna obavijestiti pravne osobe iz članka 37. stavka 1. Zakona da je određena prisilna prodaja te dostaviti pisane uvjete ponude utvrđene za prodaju kulturnog dobra ako bi cijena bila niža od 11,5 milijuna kuna.


– Ako bi se radilo o prodaji izvan ovršnog postupka tj. izvan pravila ovršnog postupka, tada bi ili stečajni upravitelj ili sud također trebali obavijestiti Grad Rijeku o prodaji nekretnine. Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju nekretnine Teatro Fenice, no ne po navedenoj cijeni, već se predlaže ovu ponudu odbiti s pridržavanjem prava prvokupa nekretnine ako se kupoprodajna cijena umanji, o čemu nas je prodavatelj u obvezi izvijestiti, odnosno ponuditi kupnju po pravu prvokupa ako se izmijene uvjeti prodaje, zaključili su u Gradu Rijeci.