Darko Lončarić

Od jeseni na čelu riječkog Učiteljskog fakulteta prvi put – muškarac: ‘Redovni diplomski studij za odgojitelje i dalje je cilj’

Ingrid Šestan Kučić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Redovni diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz javno financiranje smanjio bi broj prvostupnika koji ne nastavljaju studij na diplomskoj razini na našem fakultetu i odlaze na druga sveučilišta koja im omogućuju redovno studiranje, ističe novi dekan izv. prof. dr. LončarićRIJEKA – Odlukom Fakultetskog vijeća, s početkom nove akademske godine dekansku funkciju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci preuzet će izv. prof. dr. Darko Lončarić. U povijesti Učiteljskog fakulteta bit će to prvi dekan, jer tu su funkciju do sada obnašale samo žene, a novoizabrani dekan dolazi s Katedre za obrazovne znanosti i obnaša dužnost voditelja Laboratorija za učenje i poučavanje. Iznoseći razloge koji su ga motivirali da se kandidira za vodeće mjesto na Učiteljskom fakultetu, izv. prof. dr. Lončarić kaže da je ta visokoškolska ustanova u prethodnom razdoblju prošla intenzivan i vrlo uspješan razvojni period.


Razvoj pa evaluacija


– Fakultet se profilirao u suvremenu sastavnicu Sveučilišta s izvrsnim ishodima u nastavnoj djelatnosti, uspješnom suradnjom s brojnim nastavnim i stručnim bazama i iznimnom dinamikom napretka u znanstvenoj produktivnosti i broju djelatnika biranih u znanstveno-nastavna zvanja. Period intenzivnog razvoja, uz brojne uspjehe koje su ostvarile prethodne uprave, bio je prožet i iznimnim izazovima. Smatram da je nakon intenzivnog razvoja potreban određen period evaluacije postignuća te konsolidacije ciljeva, resursa i dinamike rasta što bi, uz jačanje i reorganizaciju postojećih struktura, trebalo omogućiti daljnji, održivi razvoj.
Nakon iskustva koje sam prije zaposlenja na fakultetu stekao u organizaciji koja se bavila upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala te iskustva u akademskom sustavu stečenom kroz uloge pročelnika Odjela za učiteljski studij, prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, voditelja Odbora za kvalitetu, Etičkog povjerenstva i Laboratorija za učenje i poučavanje, procijenio sam da se mogu uspješno suočiti sa svim izazovima uloge i odgovornosti dekana. Kolegice i kolege ukazali su mi povjerenje izborom na ovu zahtjevnu i odgovornu dužnost. Tu važnu podršku dobio sam u konkurenciji dva odlična protukandidata koji su također predložili kvalitetne programe rada. Nadam se da će mi to povjerenje uskoro ukazati i Senat Sveučilišta koji još treba potvrditi odluku Fakultetskog vijeća, ističe izv. prof. dr. Lončarić.


Popularizirati model učenja zalaganjem u zajednici


Novoizabrani dekan najavljuje i da će tijekom svog mandata raditi na popularizaciji modela učenja zalaganjem u zajednici koji je dio inovativnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci.
– Učenjem kroz zalaganje u zajednici studenti se potiču na društveno korisne izvannastavne aktivnosti, aktivno sudjelovanje u studentskim organizacijama, volontiranje, humanitarni rad i druge društveno važne aktivnosti koje znatno obogaćuju kompetencijski profil naših studenata. Studenti na taj način najbolje promoviraju Fakultet i Sveučilište. Na kraju, iskustvo studiranja nije samo rad i učenje. Tijekom studija studentima je važno druženje, suradnja i zabava. Pružanje prostora i prilika za bogat društveni i kulturni život bit će najbolja reklama Fakulteta, što će izravno dovesti do pozitivne selekcije studenata, povećanja uspješnosti studiranja i postotka završenosti studijskog programa, ističe izv. prof. dr. Lončarić. 


Pozitivna selekcija


U svom programu rada novoizabrani je dekan poseban naglasak stavio na potrebu izvođenja diplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao redovnog studija koji se trenutno izvodi kao izvanredni studijski program.
– Bez obzira na objektivne i formalne zapreke zbog kojih do sada nije bilo moguće izvoditi ga u obliku redovnog studija, potrebno je i dalje graditi kadrovske i organizacijske preduvjete kako bi u budućnosti mogli organizirati nastavu na tom studijskom programu kroz redovni studij uz javno financiranje. Time bi smanjili broj prvostupnika koji ne nastavljaju studij na diplomskoj razini na našem fakultetu i odlaze na druga sveučilišta koja im omogućuju redovno studiranje. Trenutno imamo visoku popunjenost svih studentskih kvota, a omogućavanjem studentima da nastave redovni studij kod nas dobili bi mogućnost dodatne pozitivne selekcije te privukli i zadržali najbolje studente, pojašnjava novoizabrani dekan.
U planu je i povećanje atraktivnosti fakulteta za studente i mlade poslijedoktorande, jer izv. prof. dr. Lončarić ističe da je kvaliteta ishoda djelatnosti usko vezana uz pozitivnu selekciju kako studenata, tako i novih djelatnika koji tim studentima osiguravaju poticajnu okolinu za učenje i osobni razvoj.
– Po pitanju budućih studenata imamo vrlo visoku popunjenost studijskih programa, što u prvom redu možemo zahvaliti trudu koji ulažemo u kvalitetu i zadovoljstvo studenata studiranjem na našoj sastavnici. Iskustvo studiranja ćemo i dodatno unapređivati. Razvojni model u tom segmentu podrazumijeva priznavanje različitih oblika obrazovanja, uključujući vrednovanje neformalno i informalno stečenih kompetencija te veću izbornost kolegija i fleksibilnost ostvarivanja ECTS bodova. Drugi veliki zadatak je privlačenje kvalitetnih mladih suradnika i osiguravanje uvjeta da asistenti i poslijedoktorandi naprave uspješan prijelaz iz suradničkih u znanstveno-nastavna zvanja i ostanu na našoj sastavnici. Predviđeno je provođenje kadrovske politike koja stavlja naglasak na zapošljavanje poslijedoktoranada na radnim mjestima koja se financiraju iz kompetitivnih ili drugih projekata te iz vlastitih sredstava. Time bi osigurali pozitivnu i poticajnu radnu okolinu te povećali atraktivnost ne samo studijskih programa, nego i radnih mjesta na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, najavljuje izv. prof. dr. Lončarić.


Važni preduvjeti


Dodajući da fakultet čine ljudi, a njihovi odnosi temelj su produktivnog suradničkog rada na složenim zadacima i izazovima pred kojima se nalaze suvremene znanstveno-nastavne ustanove, izv. prof. dr. Lončarić kaže da su informiranost i mogućnost participacije u odlučivanju u ključnim procesima važni preduvjeti osobnog zadovoljstva djelatnika i studenata i osjećaja svrhovitosti u radu, što doprinosi boljoj produktivnosti i uspješnim ishodima učenja i poučavanja.
– Uvažavanje svih dionika Fakulteta, njihovih sposobnosti, interesa i izbora trebaju biti na prvom mjestu fakultetskih upravljačkih politika, zaključuje novoizabrani dekan.