Carnivora Dinarica

Radionica PGŽ-a i Nacionalnog parka Risnjak: Očuvanje populacije velikih zvijeri

Sanja Gašpert

Radionica je bila namijenjena učenicima četvrtih razreda OŠ Bakar, Područne škole Škrljevo i Osnovne škole HreljinRIJEKA/BAKAR  U sklopu provedbe EU projekta Carnivora Dinarica – Program suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020., organizirana je radionica za građane na području Bakra. Radionica je održana u organizaciji projektnih partnera Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak, a bila je namijenjena učenicima četvrtih razreda OŠ Bakar, Područne škole Škrljevo i Osnovne škole Hreljin. Cilj radionice je bio poboljšati suživot između ljudi i velikih zvijeri na tom području.


Glavni cilj projekta je očuvanje populacije velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima. U uvodnom dijelu polaznici su upoznati s osnovnim elementima projekta Carnivora Dinarica.


Terenski dio se sastojao od stručno vođene šetnje u prirodi prema hreljinskoj gradini koju su obilježile tri edukacijske, odnosno interaktivne točke. Na svakoj točki djeci se prezentirala jedna velika zvijer i imali su priliku naučiti kako se ponašati u prirodi pri susretu s risom, vukom ili medvjedom.
Radionicom su se pokušale razbiti najčešće predrasude o velikim zvijerima kao opasnim i krvoločnim životinjama koje rade štetu čovjeku.


Predavači na radionici bili su Tea Trdoslavić, predstavnica projektnog partnera Primorsko-goranske županije, Dina Botta i Stjepan Grevinger, predstavnici projektnog partnera Nacionalnog parka Risnjak i stručnjaci za velike zvijeri te Jelena Holenko Pirc, turistički vodič iz Agencije Lynx and Fox, specijalizirane za ture po prirodi.


Radionica je za sve sudionike bila besplatna, a sufinancirana je iz EU fonda za regionalni razvoj te sredstvima Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak.