MISLE ZELENO

Najmlađi Riječani učili i naučili kako čuvati prirodu

Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Održana je i radionica na kojoj su učenici naučili prepoznati nekoliko autohtonih biljnih vrsta te saznali o važnosti tih vrsta za ekosustav i njihovoj primjeni u tradicijskoj medicini i kulinarstvuU povodu Međunarodnog dana šuma, 21. ožujka Astronomski centar Rijeka u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, KD-om Čistoća i OŠ Gornja Vežica organizirao je akciju čišćenja parka-šume Sv. Križ kod Astronomskog centra na Vežici


5b i 6b razred


S ciljem uklanjanja i zbrinjavanja otpada, očuvanja šuma i bioraznolikosti, širenja svijesti o važnosti očuvanja prirode, promociji pravila ponašanja u prirodi te edukaciji o važnosti boravka u prirodi i potrebi savjesnog zbrinjavanja otpada, ova akcija okupila je četrdesetak učenika i učitelja 5b i 6b razreda OŠ Vežica.


Pedagoginja OŠ Gornja Vežica Barbara Klarić rekla je da se učenici ove škole često odazivaju na pozive iz Astronomskog centra u raznim prilikama, a učenike posebno veseli boravak u prirodi.
Učenice Paola Šupraha i Dita Sošić imale su pune ruke posla, a za akciju su se pripremile sa zaštitnim rukavicama i vrećicama za prikupljanje otpadaka. Ukazale su na važnost očuvanja prirode i nakon što su se obratile medijima, brzo se pridružile svojim prijateljima iz razreda.


Imale pune ruke posla - Paula Šupraha i Dita Stošić / Foto Vladimir Mrvoš


Akcija čišćenja provedena je uz brižni nadzor njihovih nastavnika i stručno osoblje OGU-a Grada Rijeke za komunalni sustav te Astronomskog centra Rijeka. Oni su učenicima kroz rad objašnjavali posebnosti flore i faune parka-šume Sv. Križ.


Akcija je imala i dodatnu edukativnu pokaznu radionicu o autohtonim biljnim vrstama oko Astronomskog centra. Magistrica krajobrazne arhitekture, djelatnice KD-a Čistoća Bie Gec učenike je naučila prepoznati nekoliko autohtonih biljnih vrsta u okolišu te su učenici saznali o važnosti tih vrsta za ekosustav i o njihovoj primjeni u tradicijskoj medicini i kulinarstvu.


Također, »Čistoća« je učenicima osigurala sav materijal potreban za akciju čišćenja okoliša, kao i podijelila prigodnu literaturu.


Učenici su mogli saznati i da se park-šuma i brdo Sveti Križ u kojem je smješten Astronomski centar Rijeka smatra najstarijim arheološkim lokalitetom u Rijeci, a od ožujka 2006. godine preventivno je zaštićeno kao kulturno dobro RH.


Rimska vučica


Na njemu se nalazi i srednjovjekovna Crkva svetog Križa po kojoj je cijela lokacija dobila naziv, a najkraći zapis glagoljice iz 13. stoljeća, kao i kipić Rimske vučice pronađeni su upravo tamo. Na brdu prevladava prirodna submediteranska vegetacija, a njime prolazi i riječka šetnica na relaciji Plumbum – Trsat.


Foto Vladimir Mrvoš


Kao jedna od četiri vodospreme u sklopu 100 godina starog Gorskog vodovoda Trsat – Sušak, na brdu se nalazi vodosprema Sveti Križ.


Ova je akcija bila je pokazatelj da najmlađi stanovnici Rijeke razmišljaju – zeleno.


Svjetski dan šuma na prvi dan proljeća


​Učenici su saznali i da je na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno da se prvi dan proljeća, 21. ožujka, obilježava kao Svjetski dan šuma. UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala je ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.


Prije točno deset godina Generalna skupština UN-a proglasila je 21. ožujka Međunarodnim danom šuma (IDF), želeći podići svijest o važnosti svih vrsta šuma.