"Šminkanje" grada

Mijenja se pravilnik obnove riječkih fasada i krovova iz spomeničke rente. Novi natječaj ide u lipnju

Damir Cupać

Do sanacije sredstvima spomeničke rente / Snimio SERGEJ DRECHSLER

Do sanacije sredstvima spomeničke rente / Snimio SERGEJ DRECHSLER

Pravilnikom je predviđeno da se sufinanciranje programa obavlja ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevineRIJEKA – Grad Rijeka uputio je na javno savjetovanje nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.


Od A do C zone


– Nakon što nas je pandemija koronavirusa zaustavila u realizaciji projekta koji su građani prihvatili i koji je rezultirao obnovom riječkih fasada i krovova, projekt će se nastaviti raspisivanjem novog natječaja, ali nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošču u vezi s izmjenama Pravilnika koje se predlažu i nakon što Gradsko vijeće prihvati novi dokument. Istaknuo bih da se program širi na tri godine potrebne za njegovu realizaciju, a ne više dvije. Ako sve bude u redu, natječaj bi trebao biti raspisan u lipnju ove godine – najavio je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar.Pravilnikom je predviđeno da se sufinanciranje programa obavlja ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine. Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu sufinancirat će se u 50-postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 500.000 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, 40-postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 400.000 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.


Energetska učinkovitost
– Iznos sufinanciranja jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja. Preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije i obnove snosi korisnik iz vlastitih sredstava – iz sredstava zajedničke pričuve, kredita poslovnih banaka, sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu i ostalih izvora. Postupci koji su već započeli, a bili su zaustavljeni zbog pandemije, nastavljaju se prema postojećem pravilniku, izjavio je pročelnik Šarar.