Ivan Šarar

Drama s višestrukim obratima na sjednici Kazališnog vijeća

Šest sati vijećanja

Analiza sjednice Kazališnog vijeća: Loptica sudbine intendanta Blaževića prebačena Gradskom vijeću Grada Rijeke

Sukus rasprave o ključnim dvjema točkama dnevnog reda, jednoj »staroj« i jednoj »novoj«, može se sažeti u činjenicu da će o Blaževićevu razrješenju odlučivati Gradsko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici, vjerojatno u rujnu. Morat će odlučiti hoće li dati prednost trenutnom razrješenju intendanta Blaževića ili će pak prihvatiti Blaževićev zahtjev za prijevremenim okončanjem mandata godinu dana prije njegova kraja

Objekt je važan i stoga što su u izgradnji primijenjeni mnogi tehnički noviteti / Foto V. KARUZA

Model za rješenje problema

Kako spasiti od propadanja Teatro Fenice: Grad koji ne brine o prošlosti, teško može računati na budućnost

Puno aktivnije oko rješavanja problema treba biti Gradsko vijeće jer politika određuje prioritete, a Teatro Fenice mora biti jedan od prioriteta. Grad koji ne brine o prošlosti, a najvažniji dio te prošlosti je kulturno naslijeđe, teško da može računati na svijetlu budućnost

Do sanacije sredstvima spomeničke rente / Snimio SERGEJ DRECHSLER

"Šminkanje" grada

Mijenja se pravilnik obnove riječkih fasada i krovova iz spomeničke rente. Novi natječaj ide u lipnju

Pravilnikom je predviđeno da se sufinanciranje programa obavlja ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine

Foto Marko Gracin

Europski projekt Tempus

Na Korzu otvorena izložba “Protoci”, koja povezuje poslovne ideje i kulturnu baštinu

Pročelnik Odjela riječke gradske uprave za kulturu Ivan Šarar mišljenja je da je ovo uvod u sljedeći ciklus razvoja temeljen na baštini, nakon ciklusa obnavljanja i prenamjene niza industrijskih građevina u Rijeci. Lučka infrastruktura je golemi potencijal a tek je dodirnuta, naveo je.