Antikrizne mjere

Lista za Rijeku traži da se zaposleni u Gradu odreknu 30% plaće, a vijećnici 100% naknade

Portal Novilist.hr

Foto Screenshot Lista za Rijeku

Foto Screenshot Lista za RijekuLista za Rijeku predlaže da se zaposlenici gradske uprave i gradskih tvrtki s građanima solidariziraju s 30% plaće, a vijećnici sa 100% naknade uz rast socijalnog programa i dodatno rasterećenje poduzetnika.


Lista za Rijeku prve antikrizne mjere Grada Rijeke ocjenjuje hrabrima i pravovremenima.


– Radi se o mjerama koje su obuhvatile sve poslovne subjekte kojima je mjerama Kriznog stožera privremeno zabranjen rad, a obuhvaćaju tromjesečni otpis plaćanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke ili gradskih tvrtki, za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte te za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, otpis naplate komunalne naknade i spomeničke rente te usluga KD Čistoća.
S obzirom da još nije moguće procijeniti ukupni efekt krize i antikriznih mjera, ocjenjujemo da je u ovom trenutku najispravnije sve mjere donositi na tromjesečnoj razini. Jednako tako, smatramo da bi u ovom trenutku, osim rasterećenje poduzetnika i pomoći najugroženijima, prioritet trebali imati i potezi koji će pokazati solidarnost gradske uprave s građanima.


U tom smislu predlažemo da se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća donesu sljedeće mjere koje bi vrijedile za travanj, svibanj i lipanj:


Smanjenje plaća djelatnicima u gradskoj upravi, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada za 30% (manje postotno smanjenje vrijedilo bi za niže iznosa plaća kako bi se osiguralo da svaki takav djelatnik dobije barem minimalnu plaću)


Obustava plaćanja naknada za članstva u Upravnim vijećima javnih ustanova u 100% iznosu


Obustava naknada za članstva u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke u 100% iznosu


Obustava plaćanja naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela u 100% iznosu


Otpis naplate građanima svih gradskih servisa koji zbog krize nisu u funkciji (vrtići isl)


Preusmjeravanje sredstava izvorno namijenjenih za održavanje događaja koji se nisu ili neće održati (u djelatnosti kulture, sporta, obrazovanja i sl.) na održavanje primanja zaposlenih u tim djelatnostima


Pomoć poduzetnicima kojima nije dozvoljen rad, a nalaze se u najmu prostora koji nisu u gradskom vlasništvu


Povećati iznos sredstava za socijalne programe osoba koje su posebno pogođene krizom izazvanom epidemijom koronavirusa.


Rebalansom proračuna preusmjeriti dio sredstava planiranih za subvencije TD Rijeka 2020. (smanjena programska aktivnost) i KD Autotrolej (smanjeni intenzitet rada)


Stvaranje gradske krizne mreže distribucije hrane kućanstvima u svrhu očuvanja javnog zdravlja


Hitno osiguravanje prostora na kojem bi OPG-ovi građanima mogli nuditi proizvode, a koji bi zadovoljio mjere zaštite od virusa.


Pokretanje inicijative za izmjenom Zakona kako bi se u svrhu povećanja socijalnog programa privremeno mogla koristiti i namjenska sredstva komunalne naknade, poručuju iz Liste za Rijeku