Odluke

Gradsko vijeće birat će ravnateljice vrtića Sušak i More: Ovo su kandidatkinje

Ingrid Šestan Kučić

Pred gradskim će se vijećnicima naći i statuti novoosnovanih vrtića, kao i pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjih vrtićaRIJEKA Prihvati li Gradsko vijeće Grada Rijeke prijedlog Upravnog vijeća novoosnovanog Dječjeg vrtića Sušak, ravnateljica te ustanove u idućem četverogodišnjem razdoblju bit će Milena Vuletić. Istovremeno će se pred gradskim vijećnicima naći i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More da se u toj, također novoosnovanoj predškolskoj ustanovi, za ravnateljicu imenuje Jasna Crnčić.


Ono što je zajedničko kandidatkinjama je da su obje do sada obnašale funkcije v.d. ravnatelja u tim ustanovama koje su sa samostalnim radom započele s prvim danom ove godine, a obje su imale i istu protukandidatkinju. Naime, na natječaje za oba ravnateljska mjesta uz predložene kandidatkinje javila se i djelatnica Dječjeg vrtića Rijeka Maša Basara.


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak jednoglasno se odlučilo za Vuletić, a svoju je odluku obrazložilo činjenicom da se radi o kandidatkinji koja jasno i detaljno poznaje ciljeve odgojno-obrazovnog rada te svih ostalih aspekata rada ustanove, uz spremnost na suradnju i težnju stalnom unapređivanju kvalitete rada, stjecanju novih saznanja i cjeloživotnom učenju. Sve to, smatraju članice Upravnog vijeća, Vuletić je dokazala i u dosadašnjem radu kao privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Sušak te u 12 godina rada kao voditeljica Centra predškolskog odgoja Sušak dječjeg vrtića Rijeka. Njen program rada ocijenjen je kao iznimno detaljan te je zaključeno da kandidatkinja ima viziju daljnjeg razvoja ustanove.

Diobom koja se bliži kraju Dječji vrtić Sušak s  podcentrima Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice ima 28 odgojnih skupina te prosječno 535 djece i osamdesetak radnika, dok Dječji vrtić More ima  podcentre  Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin, Vidrice, s ukupno 28 skupina i prosječno 485 djece te osamdesetak radnika.  Dječji vrtić Rijeka  u centrima Zamet, Turnić, Potok i Maestral i njihovim podcentrima broje sveukupno 121 odgojnu i prosječno 2.135 djece te 320-ak radnika.U slučaju Dječjeg vrtića More Upravno se vijeće također jednoglasno opredijelilo za dosadašnju v.d. ravnateljice, a takvu je odluku objasnilo njenim programom rada, kontinuitetom i iskustvom na dosadašnjem mjestu privremene ravnateljice, ali i jasnom vizijom daljnjeg rada Dječjeg vrtića More koju je predočila Crnčić te njenim organizacijskim sposobnostima.


Uz odluke o imenovanju novih ravnateljica pred gradskim će se vijećnicima naći i statuti novoosnovanih vrtića, kao i pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Time će se proces razdiobe Dječjeg vrtića Rijeka na tri predškolske ustanove privesti kraju, a razlog za diobu bila je činjenica da je svojom veličinom i načinom ustrojstva Dječji vrtić Rijeka bio jedinstvena ustanova u Hrvatskoj, neusklađena s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.


Ta je ustanova do sada djelovala kroz pet centara predškolskog odgoja koji su ukupno imali 31 objekt, 485 zaposlenih te 3.283 djece u 172 odgojno-obrazovne skupine. Riječ je o brojkama koje su daleko od Državnog pedagoškog standarda koji kao optimalnu veličinu dječjeg vrtića propisuje 17 do 20 odgojnih skupina redovitog programa ili 340 do 400 djece ukupno, odnosno za dječji vrtić s područnim odjelima 30 odgojnih skupina ili 600 djece, što je Dječji vrtić Rijeka višestruko prelazio.