Najavljeno

Grad za Riječki karneval izdvaja 200.000 kuna, objavljeni i ukupni prihodi ove manifestacije

Damir Cupać

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Sredstva će se koristiti za organizaciju izbora kraljice Riječkog karnevala i primopredaje ključa Grada, Dječju karnevalsku povorku, Međunarodnu karnevalsku povorku, sufinanciranje dječjih karnevalskih grupa i sudionika Međunarodne karnevalske povorke te smještaja inozemnih karnevalskih grupaRIJEKA – Direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa najavio je da će na ovogodišnjem karnevalu, s obzirom da se odvija u godini kada je Rijeka Europska prijestolnica kulture, biti puno više grupa iz cijeloga svijeta te je podnio financijsko izvješće Kolegiju gradonačelnika.


– Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2020. planirani su u iznosu od 2.340.000 kuna, a pored sudjelovanja Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke i komercijalnih prihoda od pokrovitelja i donatora, prodaje ulaznica i najma štandova, kao i prethodnih godina očekuje se sufinanciranje Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice. Ukupni rashodi Riječkog karnevala 2020. planirani su u iznosu od 2.340.000 kuna, naveo je Šakrpa.


Kada je riječ o rashodima, financirat će se osnovni programni – izbor kraljice Riječkog karnevala i primopredaja ključa Grada, Dječja karnevalska povorka, Međunarodna karnevalska povorka i Carnival DY Session 2020, kao i promidžba, prezentacije, oglašavanje, tisak promidžbenih materijala te odnosi s javnošću.
Najveći dio troškova organizacije manifestacija Riječkog karnevala 2020. odnosi se na organizaciju programa Izbora kraljice Riječkog karnevala i primopredaje ključa Grada, troškove prijevoza karnevalskih grupa Dječje karnevalske povorke i Međunarodne karnevalske povorke, smještaja grupa iz inozemstva i ostalih krajeva Hrvatske, te osiguranje redarske službe za vrijeme odvijanja obje povorke.


Grad Rijeka prihvatio je odluku da se Turističkoj zajednici grada Rijeke dodijele sredstva u iznosu od 200.000 kuna.


– Sredstva će se koristiti za pokriće troškova organizacije izbora kraljice Riječkog karnevala i primopredaje ključa Grada u iznosu od 10.000 kuna, za Dječju karnevalsku povorku u iznosu od 30.000 kuna, Međunarodnu karnevalsku povorku u iznosu od 50.000 kuna, sufinanciranje dječjih karnevalskih grupa u iznosu od 20.000 kuna, sufinanciranje sudionika Međunarodne karnevalske povorke u iznosu od 40.000 kuna te sufinanciranje smještaja inozemnih karnevalskih grupa u iznosu od 50.000 kuna, pojasnili su u Gradu Rijeci.


– Ove godine pozvali smo karnevalske grupe iz naših gradova prijatelja, ali i iz gradova koji su bili Europska prijestolnica kulture. Odaziv je jako velik pa će na taj način u povorci biti oko 900 ljudi iz različitih država. Održat će se i tradicionalni humanitarni bal, a ove godine prikupljenim sredstvima će se nabaviti vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Dvije aktivnosti tijekom karnevala su i dio projekta EPK-a, a riječ je o smotrama zvončara na Grobniku i u Matuljima, izjavio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.