Stigle priajve

Grad Rijeka ove godine izdvaja 230.000 eura za tehničku kulturu

Sanja Gašpert

Povjerenstvo jepredložilo je za 79 projekata i programa za sufinanciranje u 2023. godini, sa čime se usuglasilo i Gradsko vijećeNa javni poziv raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu, a program je vrijedan 230.700 eura, pristiglo je 37 ponuda, od kojih su dvije bile nevažeće te je na ocjenjivanje upućeno 35 ponuda s 87 prijavljenih projekata i programa.


Među predloženim projektima, Stručno ocjenjivačko povjerenstvo predložilo je za 79 projekata i programa za sufinanciranje u 2023. godini, sa čime se usuglasilo i Gradsko vijeće.


Prilikom predlaganja projekata koji će se sufinancirati Stručno ocjenjivačko povjerenstvo rukovodilo se i smjernicama o maksimalnom broju projekata odnosno programa po prijavitelju do najviše tri, ukupnom iznosu sufinanciranja u visini od 154.328,00 eura, ukupnim iznosima sufinanciranja unutar svakog prioritetnog područja sufinanciranja te najmanjim i najvišim iznosima sufinanciranja projekata odnosno programa unutar svakog prioritetnog područja.
Najveći iznos sredstava, odnosno 121.528 eura, osiguran je za prioritetno područje Obrazovanje u području tehničke kulture, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270 do 19.908 eura sufinanciranja.


Sredstva su raspodijeljena na 33 prijavitelja, za sufinanciranje ukupno 56 projekata/programa. Za područje Promocija tehničke kulture u proračunu je osigurano 14.200 eura, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270 do 5.309 eura sufinanciranja.


Sredstva su raspodijeljena na osam prijavitelja za sufinanciranje ukupno devet projekata/programa. Za područje Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi u proračunu je osigurano 18.600 eura, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270 do 5.707 eura sufinanciranja. Sredstva su raspodijeljena na dvanaest prijavitelja, za sufinanciranje ukupno četrnaest projekata/programa.


Kako ističu u Gradu Rijeci, dio sredstava iz programa javnih potreba u tehničkoj kulturi nije bio obuhvaćen javnim pozivom te je po prijedlogu Odjela za sport i tehničku kulturu programu PraktikUM Hrvatskog saveza brodomaketara izravno dodijeljeno 19.900 eura, s obzirom na to da Savez jedini može provesti navedeni program stručnim kadrom i opremom kojima raspolaže, u radionici Centra tehničke kulture Rijeka.


Nadalje, za rad stručnih službi Zajednice tehničke kulture Rijeka raspoređeno je 52.200 eura, za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti 2.100 eura, a za nagrađivanje tehničko-sportskih postignuća 1.500 eura.


Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 23. ožujka, a bit će objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke.