Novi natječaj

Grad ima novi troškovnik: Nadaju se da će ih obnova Galeba koštati 44 milijuna kuna

Damir Cupać

Foto Silvano Ježina

Foto Silvano Ježina

Na prvi natječaj se javio jedino Viktor Lenac, dostaviviši ponudu na oko 60 milijuna kuna bez PDV-a, a 75 milijuna s PDV-omRIJEKA Grad Rijeka još uvijek nije objavio novi natječaj za obnovu i prenamjenu Galeba, ali radnje potrebne za dovršetak tog posla privode se kraju,a jedna od najbitnijih je novi troškovnik. Prema novom planu nabave obnova broda Galeb trebala bi koštati 35,2 milijuna kuna, bez PDV,a odnosno oko 44 milijuna kuna s PDV-om.


Na prvom natječaju procijenjena vrijednost obnove iznosila je oko 28 milijuna kuna, a na natječaj se javilo jedino remontno brodogradilište Viktor Lenac koje je ocijenilo da je riječ o duplo vrjednijem poslu, odnosno ta je tvrtka dostavila ponudu na oko 60 milijuna kuna bez PDV-a, a 75 milijuna s PDV-om


– Nabava će provoditi u dvije grupe radova. Sama obnova i prenamjena broda Galeb u brod muzej, procjenjuje se da će koštati 33.600.000 kuna, a restauratorski radovi na uređenju interijera broda Galeb 1.600.000 kuna (bez PDV-a). Podsjećamo, prema prvoj procijeni, obnova broda Galeb trebala je koštati 27.665.000,00 kuna (bez PDV-a), što je objavljeno u prvom postupku javne nabave, dok je pristigla ponuda brodogradilišta Viktor Lenac iznosila 59.964.856,39 kuna (bez PDV-a).
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, uskoro bi trebalo biti otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskom javnošću za prvu grupu radova, a nakon toga slijedi i postupak nabave, dok se natječaj za drugu grupu radova, radove na restauraciji na uređenju interijera, planira objaviti naknadno, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Grad Rijeka će uz bespovratna sredstva koja su odobrena EU projektom »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine«, i za radove na rekonstrukciji broda Galeb iznose 28,2 milijuna kuna, te bespovratna sredstva koja su ostvarena temeljem pomoći Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta za tu namjenu u iznosu od 686.610 kuna, utrošiti vlastita sredstva za realizaciju ovog projekta.


Drugim riječima trebat će osigurati oko 15 milijuna kuna vlastitih sredstava. No, naprije treba vidjeti tko će poslati ponude na natječaj koji bi se uskoro trebao raspisati, a prema našim informacijama u Gradu Rijeci očekuju da bi drugi natječaj trebao biti uspješan i u okvirima planiranoga financijskog plana. Ako bude sve u redu, galeb bi trebao biti obnovljen i na raspolaganju građanima i gostima grada krajem ljeta 2020. godine na Riječkom lukobranu.