Odbačena lokacija

Dražani mogu odahnuti, evo što je zaustavilo izgradnju spalionice smeća u Sušačkoj Dragi

>Foto Vedran Karuza

>Foto Vedran Karuza

Ukoliko se građani Rijeke u budućnosti žele koristiti centralnim grijanjem po znatno nižim cijenama, utoliko je nužno sagraditi takvo postrojenje, i to u Rijeci, poručuje Vojko ObersnelU Sušačkoj Dragi neće biti izgrađena energana ili termoelektrana i nikakva spalionica. Ta je lokacija odbačena kao neprimjerena zbog svog statusa vodozaštitnog područja, izvijestili su nas iz Energa, a gradnju energane na području Sušačke Drage demantirali su nam i u Gradu Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji.


Zbog cijele situacije bila je pokrenuta peticija »Stop spalionici u Sušačkoj Dragi«, ali odgovorni u Energu, Gradu Rijeci i PGŽ-u tvrde da uporišta za to nikad nije ni bilo, pogotovo ako su se građani draške doline zabrinuli zbog eventualne gradnje spalionice vezane za Marišćinu.


– Ovaj projekt nikad nije bio izravno vezan za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, već kao način objedinjavanja svih toplana na području Sušaka kako bi se kroz proizvodnju toplinske energije na jednom mjestu u suvremenom postrojenju snizila cijena centralnog grijanja za građane.
Takva objedinjena proizvodnja toplinske energije utjecala bi na smanjenje cijene čitavog procesa. Isto tako, u postrojenju bi se proizvodila i struja koja bi se prodavala pa bi se stvorili uvjeti da se građanima toplinska energija isporučuje po jeftinijoj cijeni.


Što se tiče korištenja goriva iz otpada s Marišćine, ono je razmatrano kao jedan od energenata koji bi se koristio u tom postrojenju, no o tome se može odlučivati tek po izradi studije prihvatljivosti svih vrsta energenata.


U promišljanju razvoja ovog projekta razmatraju se samo suvremene, ekološki prihvatljive tehnologije kakve se koriste po cijeloj Europi, na primjer u centru Milana ili Beča, poručuju iz Energa, a spalionicu je još u listopadu demantirao i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, kazavši da Marišćina proizvodi gorivo iz otpada, a država nije riješila nijednu energanu, nijednu proizvodnju struje i tople vode u koju bi se to gorivo plasiralo, nego se ono mora skupo izvoziti iz Hrvatske i stvara gubitke.


Održiva rješenja


»Svjesni smo te situacije, Grad Rijeka je našao lokaciju u Dragi na kojoj bi mogla biti izgrađena energana. To nije spalionica otpada, nego termoelektrana pogonjena na gorivo iz otpada koja bi proizvodila toplu vodu za kampus, bolnicu… Hoće li do toga doći, vidjet ćemo.


Osnovali smo radnu grupu s Energom i ostalim tvrtkama da ispitaju lokaciju, pripreme projekt te da ga kandidiramo za sredstva Europske unije kada za to dođe vrijeme«, kazao je tada Komadina, a i sad poručuje da se na području Primorsko-goranske županije ne može i neće dogoditi projekt koji šteti zdravlju ljudi i okolišu.


– Primorsko-goranska županija svoj razvoj bazira primarno na suvremenim i održivim rješenjima i ni na koji način neće sudjelovati u projektima za koje se ocijeni da ne ispunjavaju spomenuti preduvjet, pa tako niti u navedenom projektu, kaže Komadina.


Sve se, zapravo, počelo zaplitati nakon što je na sjednici Županijske skupštine u listopadu prošle godine izjavio da se razmatra izgradnja termoelektrane u naselju Dragi u Rijeci koja bi kao gorivo rabila gorivo iz otpada, koje se proizvodi u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćine.


Nakon toga je reagirao Most, briga mještana Drage narasla, a spalionica u javnosti zazvučala kao gotova stvar.


Uzor Milano


Osim Energa i Županije, spalionicu je demantirao i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.


– Niti je ovo postrojenje ikada bilo zamišljano kao nekakav dodatak Marišćini, niti je trebala biti korištena bilo kakva zastarjela ili ekološki neprihvatljiva tehnologija, već moderna, sigurna i čista, na tragu one u energani smještenoj u centru Milana, a niti je Sušačka Draga ikada bila određena kao konačna lokacija za takvo postrojenje, isključiv je Obersnel.


I on tvrdi da ovaj projekt nikada nije zamišljan ni razmatran kao nekakva nadogradnja Marišćine, već je, kaže, ideja i cilj objedinjavanje svih toplana na području Sušaka kako bi se kroz proizvodnju toplinske energije na jednom mjestu u modernom postrojenju smanjila cijena centralnog grijanja za građane.


– Osim činjenice da bi se radilo o objedinjenoj proizvodnji toplinske energije za cijelo područje Sušaka, što svakako pojeftinjuje proces, to bi bilo moderno i ekonomično postrojenje što također smanjuje troškove.


U konačnici, u postrojenju bi se proizvodila i struja koja bi se prodavala za upotrebu u nacionalnoj električnoj mreži što bi pak omogućilo da se građanima toplinska energija isporučuje po prilično nižoj cijeni – dakle znatno bi pale cijene centralnog grijanja.


Gorivo iz otpada s Marišćine razmatrano je tek kao jedan od energenata za to postrojenje, no tek će studija koja će se raditi pokazati isplativosti i prihvatljivost svih vrsta energenata, kaže nam gradonačelnik i dodaje da se u svim planovima za izgradnju opisanog postrojenja, bez obzira na kojoj lokaciji, uvijek i isključivo razmatraju samo moderne, ekološki u potpunosti prihvatljive tehnologije kakve se koriste diljem Europe.


Ekonomično grijanje


Primjerice, uz već spomenuti centar Milana i tamošnju energanu zahvaljujući kojoj se u tom gradu ne plaća struja za javnu rasvjetu, a građani imaju vrlo ekonomično centralno grijanje, takve energane postoje i u Kopenhagenu, Londonu, Bresci, a u najužem centru Beča izgrađena je energana koja kao gorivo koristi komunalni otpad.


– Da zaključim, energana se neće graditi na području Sušačke Drage, no ukoliko se građani Rijeke u budućnosti žele koristiti centralnim grijanjem po znatno nižim cijenama, utoliko je nužno sagraditi takvo postrojenje, i to u Rijeci, odnosno blizu urbanog područja na kojem se koristi sustavom centralnog grijanja, poručuje Obersnel.