Mjere zaštite

Do kraja listopada zabranjeno je loženje vatre na otvorenom na riječkom području

Damir Cupać

Izrađen je i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru te su izrađeni operativni planovi ophodnje koji su dostavljeni dobrovoljnim vatrogasnim društvimaRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel dao je suglasnost zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke Hinku Manceu na program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2020. godini.


Mance je naglasio da je dolaskom toplijeg i sušnijeg vremena povećana opasnost od požara na otvorenom te da treba poduzeti niz preventivnih mjera kako bi ljetna sezona prošla što bolje i sa što manje incidenata.


Sustavno praćenje


– Dolaskom toplijeg i sušnijeg vremena, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području djelovanja vatrogasnih snaga u razdoblju proglašene velike ili vrlo velike opasnosti od požara zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru. Iznimno, nadležna javna vatrogasna postrojba može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru uz organiziranje vatrogasnog dežurstva, a na temelju pismenog zahtjeva pravne ili fizičke osobe.
Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem, kao što je spaljivanje smeća, korova, suhe trave i žbunja, korištenje improviziranih ložišta vapnara i drugih objekata s otvorenim ložištem, roštilja koji se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu, te bacanje gorućih i užarenih tvari na otvorene površine. Tijekom svibnja i lipnja 2020. godine obavili smo obilazak šumskih predjela kako bi utvrdili stanje izgrađenosti šumskih prosjeka i šumskih cesta, odnosno je li potrebno izrađivanje novih šumskih prosjeka ili šumskih cesta, ili je nužno pojačano održavanje postojećih, prvenstveno uklanjanje izraslog grmlja i granja i popravak prometnica radi lakšeg kretanja vozila. U slučaju postojanja potrebe za eventualnim radovima na prosijecanju i čišćenju šumskih putova, zatražit će se od Šumarije Rijeka izvođenje radova i uklanjanje nedostataka. Stanje divljih odlagališta otpada na području grada Rijeke, sustavno će pratiti i tijekom požarne sezone pojačano nadzirati nadležni Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo, pojasnio je Mance.


Izrađen je i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru te su izrađeni operativni planovi ophodnje koji su dostavljeni dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Dobrovoljna vatrogasna društva izradit će operativne planove ophodnje otvorenih površina s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje za 2020. godinu.


Novca ima


Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2020. godinu dostatna financijska sredstva za provedbu mjera čuvanja i ophodnje.


– Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara provodit će dobrovoljna vatrogasna društva, službe zaštite pravnih osoba kod kojih prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, Pilotski klub »Krila Kvarnera«, Hrvatske šume – Šumarija Rijeka te Direkcija za komunalno redarstvo, a koordinaciju svih mjera utvrđenih u Planu provodit će Gradska vatrogasna zajednica Rijeka, pojasnio je Mance.


Plan motrenja i čuvanja


DVD »Drenova« i DVD »Sušak« u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po tri vatrogasca u vremenu od 14 do 20 sati radnim danom i subotom, a od 10 do 20 sati nedjeljom i u dane blagdana. U vrijeme stalnog dežurstva DVD-i provode motrenje, čuvanje i ophodnju rubnih, šumskih, područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka – Zagreb. DVD »Drenova« obavljat će motrenje i čuvanje s istaknutih točaka, Veli vrh – za područje Pulca, Katarine, Pašca i Grohova, Lubanj – za područje Petrolejske ceste, Gornje Drenove i Kablara, Groblje Drenova i Bok – za područje Pehlina i Mihačeve Drage. DVD »Sušak« motrit će i čuvati s istaknutih točaka Sveti Križ i Trsatska gradina – za područje željezničkog koridora Pećine – Sveti Kuzam te Drage, Orehovice, Svilna, Trsata i Pašca do mosta na Rječini.


HGSS-u za obavljanje djelatnosti 200.000 kuna


Grad Rijeke osigurao je 200.000 kuna za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Rijeka. Za akcije spašavanja izdvojeno je 80.000 kuna, za održavanje znanja i sposobnosti te izobrazbu i uvježbavanje novih kadrova 100.000 kuna, dok će se za troškove potražnih pasa izdvojiti 20.000 kuna.


– Ističemo da osim navedenih 200.000 kuna za financiranje redovite djalatnosti HGSS – Stanice Rijeka, Grad Rijeka godinama, od 2007. godine, daje na korištenje bez naknade sklonište osnovne zaštite na adresi Kvaternikova 62a/Franje Matkovića 7a (baza Vežica), a riječ je o iznosu od oko 40.000 kuna, naveo je pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić.


Gradonačelnik Vojko Obersnel zahvalio je tajnici riječkog HGSS-a Kristini Crancich koja je podnijela financijsko izvješće za prošlu godinu na kvalitetnoj suradnji.


– Zadovoljan sam da imamo riječki HGSS, iako su njihove aktivnosti uglavnom izvan Rijeke. Ustupili smo bez naknade zemljište za gradnju helidroma i nadamo se da će i taj projekt krenuti u realizaciju, rekao je Obersnel.