AMBICIOZNI PLANOVI

Daniela Malnar nova je dekanica Fakulteta zdravstvenih studija, objasnila nam je svoje prioritete

Ingrid Šestan Kučić

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NL

Založit ću se za promjene i preinake studijskih programa preddiplomskih studija s ciljem prebacivanja programa sa stručnih na sveučilišne studije, kako bi završeni studenti bili konkurentniji na tržištu radaRIJEKA – Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci nova dekanica te visokoškolske ustanove u idućem trogodišnjem mandatu bit će prof. dr. Daniela Malnar, dosadašnja prodekanica. S prvim danom listopada novoizabrana dekanica zamijenit će dosadašnjeg dekana prof. dr. Alena Šustića koji je tu dužnost obnašao u dva mandata.


Navodeći kako se za prijavu na mjesto dekana Fakulteta zdravstvenih studija odlučila na temelju dosadašnjeg iskustva u kreiranju obrazovnih programa neliječničkih zdravstvenih kadrova, novoizabrana dekanica kaže da na tome radi gotovo 30 godina, kao voditeljica studija sestrinstva, pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu, koordinatorica za stručne studije te prodekanica za stručne studije u tri mandata te prodekanica za nastavu u dva mandata.


Daniela Malnar
SNIMIO: VEDRAN KARUZA


– Sudjelovala sam u stvaranju i pokretanju svih novih preddiplomskih i diplomskih studija, kao i u osnivanju samog Fakulteta zdravstvenih studija, stoga smatram da se kroz sve te godine akumuliralo dovoljno iskustva, znanja, ali i odvažnosti da se prihvatim odgovornosti vođenja Fakulteta. Program rada za trogodišnji dekanski mandat temeljen je na Strategiji razvoja Fakulteta zdravstvenih studija, kao i na Strategiji Sveučilišta u Rijeci.
Temeljna uloga i misija Fakulteta zdravstvenih studija je pružanje dobrog obrazovanja neliječničkom zdravstvenom kadru, odnosno medicinskim sestrama, primaljama, fizioterapeutima te radiološkim tehnolozima, kao i pozicioniranje kao vodeće ustanove u obrazovanju neliječničkog zdravstvenog kadra, kaže prof. dr. Malnar.


Vertikala obrazovanja


Dodajući da ubrzani razvoj biomedicinskih znanosti vodi riziku brzog zastarijevanja znanja te traži kontinuirane promjene u sustavu obrazovanja, nova dekanica ističe da je cilj Fakulteta zdravstvenih studija obrazovanje neliječničkih zdravstvenih kadrova koji imaju vještine i kompetencije rješavati specifična pitanja, samostalno i kritički procjenjivati te prije svega biti u mogućnosti timski raditi.


Pozicioniranje
primaljstva i fizioterapije

– Također u dekanskom mandatu nastojat ću pokrenuti postupak indeksiranja časopisa World of Health koji izdaje Fakultet. Pozicioniranje primaljstva i fizioterapije kao znanstvenih disciplina jedan je od izazova i ciljeva mog dekanskog mandata.
Osim toga, veliko opterećenje Fakulteta jesu troškovi vanjske suradnje. Vanjska suradnja je neophodna s obzirom da obrazovanje za profesije za koje se školuju na Fakultetu, zahtijeva da ‘’struka uči struku’’, a velik broj sati praktične nastave rezultira velikim troškovima vanjske suradnje, pa će i to biti jedan od izazova koji će se pokušati barem umanjiti zapošljavanjem stručnog nastavnog kadra, jer praktički boljeg rješenja za ovaj problem nema, zaključuje prof. dr. Malnar.

– Sve struke koje se školuju na našem Fakultetu su od iznimnog značenja za cijelu društvenu zajednicu, što je kriza uzrokovana COVID-19 i pokazala. S obzirom na očekivane promjene u društvu, potrebno je istražiti i dodatne razvojne mogućnosti naših studija.


Zbog svega navedenog založit ću se za promjene i preinake studijskih programa preddiplomskih studija s ciljem prebacivanja programa sa stručnih na sveučilišne studije, kako bi završeni studenti bili konkurentniji na tržištu rada. U ovom dekanskom mandatu cilj mi je unapređenje dosadašnjih i razvoj novih diplomskih studija te razvoj doktorskog studija s ciljem podizanja završne vertikale u obrazovanju neliječničkih zdravstvenih kadrova.


Pokretanje jednog novog diplomskog studija je prioritet kako bi se istaknula posebnost Fakulteta i na taj način nastavilo privlačiti studente iz okruženja s atraktivnim diplomskim studijima. Također očekuje nas nastavak borbe za priznavanje magistra struke na tržištu rada u skladu s odredbama Zakona o zdravstevnoj zaštiti i Zakona o djelatnostima u zdravstvu.


Osim preddiplomskih, diplomskih i doktorskog studija, moj interes, kao i interes nove uprave Fakulteta bit će usmjeren na pokretanje jednog do dva programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama i mogućnostima zainteresiranih stranaka, najavljuje prof. dr. Malnar.


Online nastava


Ujedno napominje da je kriza uzrokovana COVID-19 pokazala da se preko noći treba okrenuti svim postojećim znanjima provođenja online nastave te da su se na tom polju pokazali određeni problemi, zbog čega je jedan od ciljeva unapređenje i uvođenje inovativnih metoda temeljenih na postojećim platformama.


– Postali smo svjesni svih nedostataka te je sada namjera pokrenuti intenzivnu edukaciju nastavnika i suradnika u smjeru poticanja i osposobljavanja za učinkovitu i kvalitetnu online nastavu. No, također bit će potrebno poboljšati infrastrukturu koja se temelji na modernim računalima i računalnim programima. Uvođenjem djelomične online nastave na diplomskim te izvanrednim studijima, studentima uz rad bi se olakšalo školovanje, kaže nova dekanica.


S obzirom na to da je znanost preduvjet razvoja visokih učilišta te temelj visoke razine kvalitete obrazovnog procesa, prof. dr. Malanr iznosi mišljenje da je u znanosti potrebno razviti i održati kritičnu masu istraživača te povećati publikacijsku aktivnost zaposlenika, ali i studenata Fakulteta. Znanstveno – istraživački rad mora postati svakodnevni segment rada Fakulteta pa je stoga cilj povezivanje bazičnih znanosti i kliničkih istraživanja u želji potpune integracije stručnog i znanstveno – istraživačkog rada.