Cesta koja mijenja Rijeku

CESTOVNI PROJEKT D-403: Riječka prometnica desetljeća mora biti dovršena do kraja lipnja 2023.

Darko Pajić

snimio Silvano Ježina

snimio Silvano Ježina

Najvažniji objekt ceste D-403 svakako je trotračni tunel Podmurvice, koji će biti dug oko 1.250 metara, a zatim slijede još dva vijadukta. Prvi je vijadukt Piopi koji je dug oko 316 metara te vijadukt Mlaka s duljinom od 144 metra.RIJEKA – Nakon završetka i otvaranja punog profila riječke obilaznice, te dovršetka gradnje ceste D-404, koja je postala novi istočni izlaz iz Rijeke, pored čega je spojila kontejnerski terminal Brajdica sa zaleđem, novi veliki i izuzetno važan riječki cestovni projekt bit će cesta D-403. Njezina strateška važnost je izuzetna zato što primarno i neće imati naglašenu ulogu za funkcioniranje gradskog prometa, iako će i tu rasteretiti prometnu situaciju u zapadnom dijelu grada, već je riječ o cesti koja će povezati novi kontejnerski terminal riječke luke na Zagrebačkoj obali sa zaleđem.


Spoj na Zagrebačku obalu 


Gradnja terminala primiče se kraju i do sredine ove godine bit će završena, a paralelno se priprema i natječaj za koncesionara na terminalu, čija će zadaća biti provesti njegovo opremanje, a to podrazumijeva instaliranje modernih kontejnerskih mostova, različitih tipova dizaličara, hladnjače i svega ostalog što je nužno za prihvat tereta, koji se očekuje na terminalu. U tom lancu izuzetno je važna i cestovna povezanost pomorskog terminala s hrvatskom mrežom autocesta, koje vode prema središnjoj Europi, prije svega prema Sloveniji i na drugu stranu prema Zagrebu i mađarskoj granici. Taj spoj mora omogućiti cesta D-403, koja je duga oko tri kilometra i polazi od Zagrebačke obale, a završava na čvoru Škurinje na riječkoj obilaznici. Preko ceste D-403 svakodnevno bi trebale prolaziti stotine šlepera s kontejnerima, pa je i zbog toga važno da se tako veliki intenzitet teretnog prometa ne osjeti na riječkim prometnicama. Osim toga, jedan od uvjeta da novi terminal na Zagrebačkoj obali može dobiti uporabnu dozvolu je i gradnja ceste D-403.


Širina buduće ceste D-403 je promjenljiva, a glavna trasa od čvora Škurinje do riječke luke je u većem dijelu trotračna, što je posebno bitno u smjeru od mora prema čvoru Škurinje, gdje je dodatni prometni trak nužan kako bi se mogao svladati uspon, a da pritom teretna vozila ne zagušuju promet i ne stvaraju gužve. Spojevi na mrežu predviđeni su na dva vozna traka, a najvažniji među njima trebao bi biti spoj na Zvonimirovu ulicu, koji se nalazi u blizini zgrade Novog lista i omogućit će rasterećenje gradskih ulica na zapadnom dijelu Rijeke.


Raskrižje na Škurinju
Najvažniji objekt ceste D-403 svakako je trotračni tunel Podmurvice, koji će biti dug oko 1.250 metara, a zatim slijede još dva vijadukta. Prvi je vijadukt Piopi koji je dug oko 316 metara te vijadukt Mlaka s duljinom od 144 metra. Osim navedenog, gradit će se i željeznički podvožnjak Piopi duljine približno 56 metara (južni). Značajni su i predviđeni zahvati izgradnje ukupno tri raskrižja, također i rekonstrukcija Zvonimirove ulice, prelaganje velikog broja instalacija, te je predviđeno rušenje čak 60 objekata, koji se nalaze na trasi buduće ceste.Kronologija višegodišnje pripreme projekta pokazuje da je u svibnju 2015. godine izrađen novi idejni projekt koji uključuje korekciju trase u njenom krajnjem dijelu, a riječ je o novom rješenju spoja na Zagrebačku obalu i novoj fazi izgradnje, pored čega je ishođena druga izmjena i dopuna lokacijske dozvole. U skladu s tim dokumentima za faznost gradnje ukupno je planirano devet faza izgradnje. Prva je raskrižje u čvoru Škurinje na riječkoj obilaznici, a zatim slijede; rekonstrukcija Zvonimirove ulice (državna cesta D8), spojna cesta od čvora Škurinje do sjevernog portala tunela Podmurvice, tunel Podmurvice, raskrižje glavne trase ceste D-403 i spojne ceste na Zvonimirovu ulicu (D8), spojna cesta glavne trase ceste D-403 i spojne ceste do Zvonimirove ulice, trasa od raskrižja sa spojnom cestom za Zvonimirovu ulicu (D8) do Ulice Milutina Barača, vijadukt Piopi i trasa spojena na kontejnerski terminal, te na kraju gradnja željezničkog podvožnjaka Piopi na sjevernom kolniku. I ovaj plan prošao je kroz određene izmjene, jer je drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole prijašnja faza 8, a riječ je o gradnji spoja na Osječku ulicu, ukinuta uz suglasnost grada Rijeke.


Faze izgradnje 


Zatim su uslijedile i treće izmjene i dopune lokacijske dozvole iz lipnja 2018. godine u kojima su ažurirane mjere zaštite okoliša sukladno EU Direktivi o vodama i Naturi 2000, a faznost je sada planirana sažetije, na četiri faze izgradnje. Prva je izgradnja raskrižja u čvoru Škurinje na riječkoj obilaznici, druga je gradnja dionice od čvora Škurinje do Zvonimirove ulice, treća se odnosi na gradnju raskrižja sa spojnom cestom za Zvonimirovu ulicu i na kontejnerski terminal, dok je četvrta faza gradnje željeznički podvožnjak Piopi – sjeverni kolosijek. Također su u trećim izmjenama i dopunama lokacijske dozvole u glavne projekte uvrštene i odgovarajuće izmjene u projektima, kao i uslijed kontrole glavnog projekta i revizije cestovne sigurnosti. Treba dodati i da je cesta D-403 uvrštena u Program građenja i održavanja javnih cesta 2017. – 2020., kojim se u financijskim planovima Hrvatskih cesta planira uložiti tijekom 2018., 2019. i 2020. godine oko 500 milijuna kuna u ovaj projekt. Sklopljen je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju ceste D-403 i to 18. prosinca 2018. godine, a ukupni troškovi projekta procijenjeni su na 646.155.688,00,00 kuna.


Prihvatljivi troškovi procijenjeni su na 520.010.000,00 kuna, od čega se 442.008.500,00 kuna planira financirati iz EFRR (Europski fond za regionalni razvoj), a preostalih 78.001.500,00 kuna iz državnog proračuna. Neprihvatljivi troškovi u iznosu od 126.145.688,00 kuna se odnose na PDV. Možda i najvažniji podatak u planovima Hrvatskih cesta odnosi se na predviđene rokove izgradnje, a tu se decidirano navodi kako je rok provedbe projekta s uporabnom dozvolom do 30. lipnja 2023. godine. Sve navedeno ukazuje da je veliki posao na pripremi ceste D-403 odrađen, ali i na to da još uvijek predstoji doista veliki i zahtjevan posao kako bi se izgradnja realizirala u planiranim rokovima. Sljedeći korak logično se odnosi na proceduru pripreme za objavu javnog natječaja o gradnji. Dokumentacija o nadmetanju za nabavu izgradnje ceste D-403 dostavljena je u SAFU na kontrolu postupka javne nabave, te se objava javne nabave za radove nakon korekcije dokumentacije može očekivati u travnju ove godine. Sve navedeno ukazuje da je moguće očekivati izbor graditelja do kraja ove godine nakon čega bi trebalo uslijediti uvođenje u posao i sam početak izgradnje.


Otvorena pitanja 


Cesta D-403 nedvojbeno je najvažniji riječki cestovni projekt, koji će se realizirati u budućnosti, a objektivno je riječ i o jednom od najvažnijih projekata Hrvatskih cesta pored Pelješkog mosta i pristupnih cesta uz most, te predviđenih aktivnosti na dionicama oko Splita. Iako je po svojoj dužini cesta D-403 relativno kratka ne treba dvojiti kako će biti izuzetno zahtjevna, jer je riječ o trasi koja prolazi gusto naseljenim dijelovima Rijeke, te je potrebno izgraditi nekoliko zahtjevnih objekata među kojima se posebno ističe trotračni tunel Podmurvice.


O svemu navedenom bit će riječi na predstojećoj konferenciji, koja se pod nazivom »Potencijali riječke luke« održava u hotelu Bonavia 22. ožujka u organizaciji našeg lista i u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Svakako najzanimljivija bit će pitanja vezana oko modela financiranja ceste D-403, rokova koji su predviđeni za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta, kao i njihovog usuglašavanja s rokovima dovršetka kontejnerskog terminala Zagrebačka obala, čija se gradnja primiče kraju, što znači da je i cestu D-403 potrebno doista efikasno graditi i što prije pustiti u promet.