Vila Stipanović

Bivši klub Croatia linea u Kostreni opet ide u prodaju. Cijena kvadrata? Iznenađujuća!

Orjana Antešić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Zadnji pokušaj prodaje bio je 2018. No, štošta se promijenilo na tržištu nekretnina, naročito kad su u pitanju ekskluzivne lokacije.Priprema se još jedan pokušaj prodaje nekadašnjeg velebnog kompleksa propalog brodara Croatia linea u Kostreni.


U proteklih nešto više od dvadeset godina, bilo je barem desetak pokušaja prodaje ove zanimljive nekretnine na iznimno atraktivnoj lokaciji, smještenoj uz sam obalni pojas, no sve su redom završavale neuspjehom.


Desetljećima napušten kompleks danas je u takvom stanju da je po potpuno zapuštenom okolišu i derutnim objektima teško zamisliti nekadašnji sjaj i ekskluzivnost koju je taj bivši klub Jugolinije imao.

U vrijeme dok se prodavao u stečajnom postupku Croatia linea, limitirajući faktor bio je što se taj zaokruženi kompleks vile Svežanj od 14.200 četvornih metara prodavao u idealnim dijelovima, s obzirom na to da je propali nacionalni brodar bio upisan kao vlasnik u 63/100 idealnog dijela tog kompleksa.


Velika površina


Početkom 2016. godine država, odnosno Centar za restrukturiranje i prodaju, temeljem upisanog prava zaloga od 1,26 milijuna eura, preuzima u vlasništvo suvlasnički dio Croatia Linea u stečaju, tako da je posljednjih šest godina kompleks u vlasništvu države, CERP je vlasnik 63/100 idealnog dijela, a Republika Hrvatska u preostalih 37/100.


Kao glavni razlog izjalovljenih pokušaja prodaje najčešće se spominjala (pre)visoka cijena.


Počelo se tako s 31 milijun kuna, koliko se tražilo za 63-postotni udio Croatia linea u stečaju, potom je za tih gotovo 9.000 »kvadrata« u idealnim dijelovima kompleksa traženo 17 milijuna kuna, da bi Ministarstvo državne imovine 2018. godine pokušalo naći kupca za cijeli kompleks za 22,8 milijuna kuna, ali se kupac ni tada nije pojavio.U posljednje četiri godine štošta se promijenilo na tržištu nekretnina u Hrvatskoj koje je doživjelo ekspanziju, naročito kad su u pitanju ekskluzivne lokacije, pa ostaje za vidjeti hoće li ovog puta netko ozbiljno zagristi za ovaj ograđeni kompleks od 14.000 četvornih metara uz samo more.


Na sjednici Upravnog vijeća CERP-a koncem ožujka ove godine, kojim je predsjedao novi ministar Ivan Paladina, donesena je odluka kojom se ide u prodaju nekoć luksuznog kompleksa vile Stipanović, kako je zovu stariji Kostrenjani, i to u cijelosti, te se zadužilo resorno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da provede postupak javnim prikupljanjem ponuda.


Tom je istom odlukom definirano i da početna cijena za CERP-ov 63-postotni udio u vlasništvu, a to je gotovo 9.000 »kvadrata« u kompleksu, ne može biti niža od 13,77 milijuna kuna, što ispada oko 1.500 kuna ili 204 eura po četvornom metru.Protegne li se ta procjena, koju je za CERP izradila riječka tvrtka Virtus projekt, na cijeli kompleks vile Svežanj, početna cijena iznosila bi 2,9 milijuna eura.


– Nakon utvrđenja procjene tržišne vrijednosti nekretnine u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, u tijeku je priprema prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninom koja će se uputiti Vladi u proceduru donošenja.


Po donošenju Odluke o raspolaganju, raspisat će se javni poziv koji će biti objavljen u dnevnom tisku i na web stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, odgovor je koji smo dobili iz ministarstva na naš upit o tome kada se može očekivati novi pokušaj prodaje kompleksa Croatia linea, odnosno vile Svežanj, i po kojoj početnoj cijeni.


Izmjena plana


Objekti i okoliš kompleksa vile Svežanj su u takvom stanju da vape za temeljitom obnovom. Od novog vlasnika iziskivat će dodatna, velika ulaganja da bi ovu moćnu nekretninu priveo zamišljenoj svrsi.I taj se dio priče svih proteklih godina dovodio u vezu s tim što se kompleks nije uspjelo prodati, pogotovo ako se vodilo računicom isplativosti i povrata investicije.


Prostornim planom Općine Kostrena, naime, zona u kojoj se nalazi vila Svežanj svrstava se u sportsko-rekreacijsku zonu u kojoj daljnja izgradnja nije moguća, a svi turistički sadržaji mogu djelovati samo u postojećim gabaritima.


Drugim riječima, na atraktivnoj lokaciji nema mogućnosti dogradnje i širenja, kako same vile, tako ni popratnih objekata poput kuglane i drugih igrališta te pratećih, manjih gospodarskih objekata.Ipak, u Općini Kostrena spremni su na određene ustupke, sve u cilju da se taj svojevrsni simbol Kostrene ponovo stavi u funkciju.


– Stav Općine Kostrena je kako taj prostor treba staviti u funkciju, pa kad već hrvatska Vlada i CERP nisu prepoznali naše prijedloge da se taj prostor dodjeli Općini i stavi u javnu funkciju, ukoliko se na natječaju pojavi neki ozbiljan investitor, koji ima viziju kako taj prostor staviti u funkciju na način da to bude i u interesu lokalne zajednice, Općina Kostrena je spremna razmotriti i opciju izmjene prostornog plana na tom prostoru, u smislu da se omogući izgradnja određenih turističko-ugostiteljskih te sportsko-rekreativnih sadržaja i izvan postojećih gabarita koji bi unaprijedili turističku ponudu Kostrene jer je trenutno stanje najgora opcija, kazao je načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić.Ponovo je apostrofirao kako od neiskorištenog prostora na atraktivnoj lokaciji nitko nema koristi, ni država i CERP kao suvlasnici prostora, niti Općina Kostrena na čijem se području nekretnina nalazi.


Promjene ministara i ideja


– Općina Kostrena se u proteklih pet godina u više navrata obraćala ministarstvima u čijoj je nadležnosti bio ovaj vrijedan prostor s prijedlozima njegovog stavljanja u javnu funkciju.Tijekom proteklih godina nadležnost upravljanja nad nekretninom bila je u rukama više ministara i ministarstava, pa je očito i bilo različitih vizija i razmišljanja o potencijalnim rješenjima i namjenama, a što je pored tražene cijene za nekretninu u ovakvom stanju bila otegotna okolnost i razlog da nije prodana na nekom od javnih natječaja koji su u više navrata raspisivani, smatra načelnik Općine Dražen Vranić.