Plus u blagajni

Bakar raspoređuje višak novca od prošle godine, Vatrogasnom domu Škrljevo 10 i pol milijuna

Sanja Gašpert

Bakarski su vijećnici, također jednoglasno, odlučili da se utvrđeni višak prihoda rasporedi na način da se za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Vatrogasnog doma Škrljevo izdvoji 10.570.000 kunaBAKAR – Gradsko vijeće Bakra jednoglasno je usvojilo godišnji obračun proračuna za prošlu, 2019. godinu, u kojem su prihodi ostvareni u iznosu od 61.660.432 kune ili 95,83 posto od planiranih, a rashodi u iznosu od blizu pedeset milijuna kuna, odnosno 76,53 posto od plana. Na osnovu ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utvrđen je višak prihoda u iznosu od 12.563.482 kuna.


Bakarski su vijećnici, također jednoglasno, odlučili da se utvrđeni višak prihoda rasporedi na način da se za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Vatrogasnog doma Škrljevo izdvoji 10.570.000 kuna, za ulaganje u Dom kulture Krasica 1.494.000 kuna te za rekonstrukciju i dogradnju objekta na igralištu Nogometnog kluba Naprijed na Hreljinu pola milijuna kuna.


– Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od blizu šesnaest milijuna kuna ili 94,4 posto plana, pomoći iz državnog i županijskog proračuna su 73,3 posto plana ili 312.452 kuna, prihodi od imovine iznose blizu 3,4 milijuna kuna ili 92,9 posto plana, komunalni prihodi i naknade 34.370.573 kune ili 97 posto plana, prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno zemljišta i poslovnih objekata u iznosu od blizu 1,3 milijuna kuna ili 87,8 posto plana.
Što se tiče rashoda, oni su za zaposlene u Gradu Bakru, Dječjem vrtiću Bakar i Gradskoj knjižnici Bakar u prošloj godini ostvareni u iznosu od 7,4 milijuna kuna ili 96 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 18,8 milijuna kuna ili 88,10 posto plana, subvencije u iznosu od blizu dva milijuna kuna ili 89 posto plana, naknade građanima i kućanstvima 93,5 posto plana ili 3,7 milijuna kuna. Kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.742.652 kuna ili 40,9 posto plana, a uključuju rashode za izgradnju komunalnih objekata, troškove prostornog planiranja i urbanizma, troškove investicijskog održavanja u poslovne prostore, domove te vrtiće. Također, izdaci za otplatu glavnice kredita u prošloj su godini iznosili blizu tri milijuna kuna, kazala je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Bakra Ivna Kauzlarić.