Na Rabu

Šumoviti Kalifront sigurniji od požara i dostupniji turistima

Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Izgradnjom makadamske ceste široke 4 metra, znatno je povećana požarna sigurnost poluotoka Kalifront i na njemu smještene čuvene šume Dundo, a time je ujedno obogaćena i mreža stazaRAB – Na Rabu su koncem veljače, dakle neposredno prije donošenja mjera sprečavanja širenja koronavirusa, završili radovi na izgradnji 1.950 metara duge dionice protupožarne prosjeke s elementima ceste na dionici Pidoka – Mel, koja se proteže od lokalne ceste Kampor – T.L. Suha punta do tzv. Velih vrata i prolazi rubom šume Kalifront te većim dijelom odvaja privatno poljoprivredno zemljište od državne šume.


Riječ je o cesti čija je izgradnja propisana Programom gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kalifront (2018.-2027.), a građevinske radove započete u prosincu 2019., izvela je radna jedinica GMP Senj Uprave šuma podružnice Senj Hrvatskih šuma.


U cestu širine kolnika od 3,5 m (s bankinama 4,0 m), koja je u cijelosti izvedena u makadamskoj konstrukciji, ugrađeno je pet cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda, a njezinom izgradnjom, kazao nam je Boris Belamarić, upravitelj šumarija Rab i Pag, znatno je povećana požarna sigurnost šumovitog poluotoka Kalifront, na kojem je smještena i šuma Dundo, jedna od najljepših i najočuvanijih šuma hrasta crnike na Sredozemlju.
Ovaj se šumski rezervat proteže od morske obale u uvali Kristofor sve do 80 metara nadmorske visine i predstavlja najveće prirodno bogatstvo otoka Raba. U sklopu izgradnje nove protupožarne prosjeke Šumarija Rab je uz asistenciju građanstva obavila i neophodnu sječu stabala i ostale vegetacije.


Linija obrane


O sigurnosnom značenju ove prosjeke kojom je, u slučaju požara u Kamporskom polju te širenja vatre prema šumi Kalifront, omogućen pristup vatrogasnim vozilima, informirao nas je zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Raba Milivoj Ličina:


– Ova je prosjeka doista od velikog protupožarnog značaja prvenstveno u zaštiti zelenog blaga otoka Raba – šume Dundo. Zadnjih godina bili smo svjedoci požara nastalih na području Kamporskog polja koji vrlo lako mogu ugroziti čitavo šumsko područje, a ova cesta, u slučaju potrebe, nama predstavlja i liniju obrane.


Stoga dajemo podršku Vrelu d.o.o. u nastojanju da se ta dionica u potpunosti pokrije i hidrantskom mrežom.


Zasad je na njoj postavljen jedan hidrant. Od tehničkih karakteristika, cesta u potpunosti zadovoljava uvjete kretanja i naših najvećih vatrogasnih vozila pa zahvaljujem Hrvatskim šumama na ovom značajnom ulaganju u protupožarnu zaštitu otoka Raba, kao i Gradu Rabu, Hrvatskim šumama, Vrelu, HEP-u i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na prihvaćanju inicijative za postavljanje hidrantske mreže na području šume Kalifront – zaključio je Ličina, pozdravivši i napore komunalne tvrtke Vrelo i HEP-a na proširenju i uređenju ceste Kampor – Vršani, kao i napor u kabliranju dalekovoda koji je zadnjih godina, pod utjecajem posolice, uzrokovao nekoliko požara raslinja, a daljnjim prioritetnim ciljem protupožarne zaštite smatra proširenje i uređenje ceste Markunići – Matkići.


Turistička valorizacija


Da osim sigurnosno, ovakve protupožarne šumske makadamske ceste diljem Jadrana mogu biti i turistički valorizirane, potvrđuje nam Luka Perčinić, voditelj marketinga TZG-a Raba.


– Potpuno je jasno zašto su Kalifront i šuma Dundo omiljeno izletište za pješake, planinare, a posebno za bicikliste. Naime na relativno malom području postoji čitav niz zanimljivih puteljaka, od kamenitih, zemljanih, starih šumskih staza, Premužićevih staza, širokih makadamskih puteva, a mnogi od njih vode do nekih od najljepših uvala na otoku ili donedavno neotkrivenih arheoloških ili geoloških nalazišta.


U tom smislu i nova protupožarna cesta od Pidoke do Mela odlična je nadopuna mreži biciklističkih staza, jer sada imamo čak dva nova ulaza na postojeće Premužićeve staze, i što je još važnije, uspostavljena je od prometa slobodna i sigurna komunikacija između Raba i Kampora, poručuje Perčinić.


Grad Rab je prošle godine u suradnji s Hrvatskim šumama značajna sredstva u protupožarne prosjeke na svom području.


– Grad je uređenja protupožarnih prosjeka i cesta sufinancirao s 500.000 kuna, a Pidoka – Mel jedna je od tih protupožarnih cesta – rekao je gradonačelnik Raba Nikola Grgurić, dodajući da je ulaganje u šetnice, biciklističke staze, i što je najbitnije budući da su najšumovitiji otok na Jadranu, u protupožarnu zaštitu, dio programa Grada, a ovaj je projekt obuhvatio sve komponente, uključujući dodatno povezivanje Suhe Punte s Melom.


– Zajedno s gradskim komunalnim poduzećem financiramo projekt izgradnje hidrantske mreže duge oko pet km do Sv. Mare, što je ujedno prvi put da i taj dio otoka, dosad bez hidranata, pripremamo za slučaj potrebe.


Osim što ovakvim ulaganjima doprinosimo zaštiti od požara i olakšavamo posao našim vatrogascima, to je ujedno ulaganje i u cikloturizam, te općenito u aktivni turizam koji sve više dobiva na popularnosti, a prirodne ljepote našeg otoka koje uključuju šumu Dundo trebamo čuvati i vrednovati kao jedan od brojnih otočnih bisera, zaključio je Grgurić.