Ambicije

Marina Punat grupa ima novi master plan razvoja, vrijedan je 160 milijuna kuna

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Ostvarenje Master plana, osim podizanja tog nautičkog središta na novu, višu razinu, pridonijet će i podizanju kvalitete i sadržajnosti cjelokupne ponude Punta, ali i otoka Krka – uvjereni su čelnik Marina Punat Grupe Marijan Topolovec, direktorica Marine Punat Renata Marević i prvi čovjek Brodogradilišta Punat Mario WagnerČelnici Marina Punat Grupe, odnosno tvrtki koje čine sastavnicu najstarijeg te jednog od najvećih, najkvalitetnijih i ponudom »najzaokruženijih« nautičkih centara, upravo s ciljem zadržavanja svih spomenutih »naj-prefikasa« te uz želju za dodavanjem još pokojega, definirali su i izradili ambiciozan dugoročni plan razvoja te poslovne grupacije u svakom segmentu njezina djelovanja.


Čelnik spomenute Grupe Marijan Topolovec u društvu s direktoricom Marine Punat Renatom Marević i Mariom Wagnerom, prvim čovjekom Brodogradilišta Punat koje oduvijek čini bitnu sastavnicu tog središta nautičarskog turizma, predstavljajući nam poprilično obiman i detaljno razrađen »Master plan razvoja Marina Punat Grupe do 2050. godine« ustvrdili su da je taj dokument svojevrsni spoj svega onog za što, slijedom svog dugog i bogatog iskustva, znaju da je tom nautičkom središtu potrebno na putu njegova još čvršćeg pozicioniranja na mjesto vodećeg nautičkog centra na Jadranu i jednog od isto tako prepoznatih središta Mediterana.


– Iako plan čije smo sastavnice u nekim njegovim segmentima zapravo već i počeli ostvarivati definira naš razvojni put do 2050. godine, ambicije koje imamo, ali i tempo koji smo si zacrtali, idu za tim da sve, ili barem većinu planiranih ulaganja u kvalitativno osnaživanje svih poslovnih i funkcionalnih cjelina ove grupacije, ostvarimo već u narednih desetak godina, dakle do 2030. godine – objasnio nam je Topolovec, uvjeren da je taj iskorak realan i ostvariv.


Kvaliteta, a ne širenje
Prezentirajući nam sve dijelove Master plana u kojem se jednaka pažanja poklanja kvalitativnom podizanju svih segmenata poslovanja te grupacije, dakle i onom povezanom s brigom o plovilima na vezovima u moru ili pak na suhom vezu, servisnom, odnosno tehničkom dijelu poslovanja koji se već desetljećima uspješno i u korak s vremenom obavljaju u Brodogradilištu Punat, ali i onoj turističkoj »nadgradnji« osnovne djelatnosti Marine (a koja se odvija na području hotelsko-smještajne zone Kanajt u susjedstvu), čelnici nautičkog kompleksa nisu skrivali svoje ambicije, ali ni konkretne detalje Master plana. A ostvarenje njega će, uvjereni su, osim podizanja tog nautičkog središta na novu, višu razinu, pridonijeti i podizanju kvalitete i sadržajnosti cjelokupne ponude Punta, ali i otoka Krka.


– Govorimo o čak 160 milijuna kuna »teškim« planovima koji ni na koji način naglasak ne stavljaju na širenje naših kapaciteta, trošenje dodatnih prostornih resursa zbog postojanja kojih zapravo i mi danas ovdje postojimo.


Radi se ponajprije o unapređenju, kvalitativnom podizanju i sadržajnom obogaćenju naše ponude kojom kanimo postaviti sasvim nove, nigdje u našem okružju dostignute standarde – napominju Topolovec, Marević i Wagner, uvjereni da predstavljenim planovima u jedra pušu i u današnjim okolnostima potvrđene spoznaje o važnosti, financijskoj snazi, ali i otpornosti nautičkog turizma, kojeg su pandemijske okolnosti pogodile znatno manje no sve ostale segmente turističke ponude.Cjelogodišnja sezona


– Marina Punat, jednako kao i većina naših drugih nautičkih centara, pokazala je i dokazala da se i u ovakvim okolnostima ova djelatnost uspješno nosi sa svim, pa čak i ovim neočekivanim izazovima te da stoga imamo pravo promišljati budućnost ovog segmenta turističke djelatnosti u kojem, za razliku od većine drugih, sezona već danas traje 365 dana u godini – napominje Renata Marević. Prezentirajući nam planove ulaganja u sadržaje posvećene vlasnicima ili pak korisnicima svakog od ondje »na čuvanje« povjerenih 1.400, što u moru, što na suhom sigurno »privezanih« plovila, direktorica Marine Punat je napomenula da će se oživotvorenjem Master plana broj ondje pohranjenih plovila vrlo vjerojatno čak i blago smanjiti.


– Tomu je razlog naš plan da s ciljem podizanja kvalitete ponude dobar dio privezišnih kapaciteta opremimo pristupnim »fingerima« za lakši i sigurniji, bočni pristup plovilima, jednako kao i suhim dokovima na području naše suhe marine.


Plan podizanja kategorije Marine na pet zvjezdica stoga ponajprije podrazumijeva ulaganja u sadržaje i ponudu, ne i povećavanje kapaciteta, a to, uz već spomenuta ulaganja u sam »prihvatni dio« naše ponude, kanimo realizirati ulaganjima u izgradnju novog kompleksa recepcije, ugostiteljskog objekta u njezinu nastavku, ali i sanitarnog čvora.


U planu su i znatna, dijelom već realizirana ulaganja u izgradnju novih, kvalitetnih sanitarnih čvorova na više lokacija u Marini, novog marketa i nautic shopa te restorana koji je već popraćen pravomoćnom građevinskom dozvolom i kojeg uskoro kanimo započeti graditi na mjestu današnjeg restorana Marina.


Ambiciozan plan izgradnje novog restorana na mjestu sadašnjeg, uvjereni smo, novim izgledom i sadržajima ponudit će jedinstven doživljaj guštanja u vrhunskoj gastronomiji u okružju kakvo se nigdje drugdje na našem otoku ne može doživjeti – nastavila je Renata Marević, otkrivajući nam da će važan adut tog kompleksa činiti i njegovi atraktivni bazenski segmenti, jednako kao i sadržaji fitnessa, kozmetičkih salona i trgovina za koje će se u temeljito moderniziranim objektima unutar Marine Punat također naći mjesta.


Čarter centar


– Posebnu pažnju poklonit ćemo i našim čarterašima kojima namjenjujemo nov, suvremeni čarter centar i znatno prostranije parkirališne površine u zoni na kojoj bi se operativni dio obale trebao proširiti nasipavanjem danas plitke i neupotrebive priobalne zone uz sam rub tog područja, u zoni između čarter gatova i obalne prometnice – dodaje direktorica.


Ništa manje važna ulaganja u razvojnom se Master planu usmjeravaju i razvijanju Brodogradilišta Punat, koje, drže naši sugovornici, također mora nastaviti ići u korak s potrebama posla koji se ondje svakodnevno izvodi. I ondje je u planu realizacija zahvata kojima će se poboljšati i unaprijediti servisno-tehnička ponuda, uz ostalo i kroz izgradnju dodatne potrebne operativne površine za servis plovila, odnosno infrastrukture nužne za održavanje brodova, sukladno najstrožim ekološkim standardima.


– U planu je tako novi bazen za 500-tonski travelift, uklanjanje postojećih navoza za trajekte, modernizacija servisne zone u kojoj će se u novim halama unaprijediti ponuda koju nudimo sami ili posredstvom naših brojnih kooperanata kojima će također biti omogućen znatno kvalitetniji rad – objašnjava Mario Wagner. Od njega smo doznali i da će se oko nove servisne zone urediti, odnosno izgraditi nova šetnica kojom će se zadržati, ali i funkcionalno kao i ambijentalno unaprijediti dosadašnja poveznica kompleksa Marine s mjestom.Ulaganja u smještaj


– Postojeći će se kompleks bravarije preurediti u muzej brodogradnje i jacht klub, uklonit će se stara upravna zgrada te će se stvoriti uvjeti za kvalitetniji, učinkovitiji, ali i ekološki prihvatljivi, a za stanare okolnih objekata i tiši, mirniji i rekao bih sveukupno prihvatljiviji rad svih naših tehničkih službi, a koje su ključna nadopuna ukupne ponude ovog nautičkog centra – objašnjava nam direktor Brodogradilišta.


Okrećući se pak onom za tu grupaciju također važnom segmentu njezine ponude – smještajnom, odnosno turističkom – Marević i Topolovec predstavili su nam da se u zoni u kojoj se i danas nalazi hotel Kanajt i komplementarni mu sadržaji smještajnih kućica i sportsko-rekreacijskih, odnosno bazenskih sadržaja planiraju brojna ulaganja.


– Ondje se pak projektno razrađuje izgradnja novog, manjeg hotela, tradicijski oblikovanog u formi puntarske kuće u nizu sa 64 postelje. Planira se i izgradnja atraktivnog bazenskog kompleksa, dječjeg igrališta i rekreativne zone u pozadini koje kanimo formirati i pitoreskno etnoselo s nekoliko kamenih kućica u tradicionalnom stilu gradnje.


Kompleks će dobiti i muzej maslinarstva te niz drugih ugodi naših gostiju i posjetitelja Punta namijenjenih sadržaja – ističu Marević i Topolovec, ne zaboravljajući spomenuti i da je ekološka, odnosno komponenta očuvanja osjetljivog obalnog kao i morskog okoliša jednako važan segment njihova dugoročnog, ambiciozno osmišljenog, a sad i javnosti napokon predstavljenog razvojnog plana.


Očuvanje okoliša


Što se tog dijela plana tiče, važnost koju potvrđuje i činjenica da je Marina Punat nositeljica brojnih međunarodnih nagrada, priznanja i certifikata potpune posvećenosti očuvanju okoliša (učvršćena podatkom da je upravo u Marini Punat svojevremeno podignuta prva Plava zastava u našoj zemlji), plan ide za tehnološkim unapređenjem, širenjem i prihvatnim jačanjem postojećeg sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, uz ostalo i kroz separatorski tretman svih oborinskih voda na radnim površinama, ali i kroz planirane zahvate čišćenja površinskog sedimenta s dna mora.


U planu su, naravno, zajedno s nadležnim institucijama i službama, i zahvati produbljivanja ulaza u Puntarsku dragu koji za cilj imaju povećanje razine izmjene mora u samom zaljevu, a što je izuzetno važno za očuvanje morske flore i faune u tom zatvorenom i osjetljivom djelu našeg priobalja. Jednako tako, u planu je i nabava i implementacija svih najsuvremenijih alata i uređaja zaštite od onečišćenja mora, kakvi se i danas u Marini svakodnevno primjenjuju u redovnom radu.


Velika korist za zajednicu


Marina Punat grupa zapošljava 132 zaposlenika, od kojih je gotovo polovica žitelja Punta i Stare Baške. U Marini radi i 30 ugovornih kooperanata s ukupno 113 zaposlenih, od čega je 39 mještana Punta.


Ukupno s partnerima u Marina Punat Grupi danas radi 100 zaposlenika s područja Općine Punat, što dovodi do zaključka da više od stotinu obitelji ili najmanje 400 osoba s područja ove krčke lokalne zajednice u najvećem dijelu prihode stječe upravo u Marina Punat Grupi.


Prema našoj procjeni, u Marina Punat Grupi zajedno s partnerima radi više od 20 posto radno aktivnog stanovništva Općine Punat, predstavio nam je njezin čelnik Marijan Topolovec, naglašavajući i da ta tvrtka u općinskim prihodima godišnje sudjeluje s oko 3,9 milijuna kuna.


– Što se konkretnih planova pak tiče, Master planom zacrtana ulaganja od oko 160 milijuna kuna, prema našim bi projekcijama lokalnoj zajednici ostvarila dodatni prihod od komunalnog doprinosa u vrijednosti od 20,9 milijuna kuna, uz 48 tisuća kuna dodatne komunalne naknade godišnje.


Tomu, naravno, valja pribrojiti i sve ostale financijske učinke projekta na punjenje javnog proračuna. Učinci ulaganja u koja Marina Punat Grupa kreće ocrtavat će se i u utjecaju tog projekta na zaposlenost putem izravnog zapošljavanja.


Ondje se tako planira zapošljavanje 10 novih radnika u nautici, jednako toliko novih radnika i u servisnim djelatnostima te 20 radnika u smještajnim kapacitetima, uz što će se neupitno dogoditi i osjetni porast »neizravne zaposlenosti« koju će taj projekt generirati u lokalnoj zajednici – naglasili su naši sugovornici.


Podrška svih razina


Da bi realizirali projekte predviđene Master planom, u nekim njegovim segmentima nužna je izmjena i dopuna UPU 1 i UPU 2, a sve da bi se ti planovi uskladili s važećom strategijom razvoja Punta, prostornim planom te ugovorima o koncesijama Marine i Brodogradilišta.


Planirani razvoj koji predviđamo našim Master planom unutar je postojećih granica važećih urbanističkih planova te, ističe Topolovec, nije potrebno nikakvo povećanje ukupnih površina, već samo izmjena namjena unutar nekih već postojećih površina.


Investicija je, zaključio je, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ali i s najvišim standardima zaštite okoliša i gradnje zbog čega ondje ne sumnjaju da će i u onim njezinim dijelovima u kojima im tek predstoje razgovori s nadležnima, imati podršku svih razina.