Vrijedni projekti

LAGUR “Vela vrata” donosi više od 10 milijuna kuna za razvoj ribarstva te očuvanje mora i priobalja

Walter Salković

Lani je odobreno oko 7 milijuna kuna za 8 projekata, upravo je zaključen drugi natječaj koji donosi 1,3 milijuna kn za 6 projekata. Aktivan je natječaj vrijedan 70.000 eura za unapređenje uvjeta poslovanja u ribarstvu i akvakulturi, a danas se objavljuje i četvrti natječaj »težak« 230.000 euraCRES – Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) »Vela vrata«, održanoj u Cresu gdje se nalazi i sjedište te organizacije, zaključen je natječaj za Mjeru 2.1. »Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima«, čime se ispunjava jedan od ciljeva Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje od 2014. do 2020. godine.


Prema uvjetima natječaja prihvatljive su bile sve aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju okoliša i potiče na održivo upravljanje prirodnim resursima mora i priobalja. Ukupno je osigurano 1,3 milijuna kuna, s time što je najniži iznos potpore projektu mogao iznositi 11.320 kuna, a najviši 301.880 kuna.


Od prijavljenih sedam projekata, bespovratna sredstva LAGUR-a »Vela vrata« dobilo je njih šest. Najveći iznos, gotovo 300.000 kuna, dobili su TZ Grada Cresa i DND Cres za projekt »Be green, keep it clean«. Ponukani poraznom činjenicom da je, globalno gledajući, ljudski okoliš, posebno more, zagađen otpadom do zabrinjavajućih razmjera i vodeći se starom uzrečicom »misli globalno, djeluj lokalno«, TZ Cresa tim će projektom podizati svijest lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa, te kontinuirano informirati turiste i posjetitelje o važnosti očuvanja mora i obalnog pojasa od raznog otpada.


Motrenje plaža
Lošinjski »Plavi svijet« i Institut za more će projektom »Novi pogled na lošinjsko podmorje« omogućiti velikom broju korisnika, od lokalnog stanovništva do posjetitelja otoka Lošinja, edukaciju o biljnim i životinjskom vrstama lošinjskog akvatorija na inovativan način, prije svega korištenjem suvremenih digitalnih tehnologija i multimedije. Za svoj su projekt dobili 289.000 kuna.


Opatijska udruga Žmergo, OŠ »R. K. Jeretov« i DND Opatija zajednički su osmislili projekt »Djeca održavaju more« vrijedan 263.845 kuna. Projektom će se poticati usvajanje okolišno prihvatljivih navika edukativnim, istraživačkim i aktivističkim aktivnostima kako bi se smanjio otpad u okolišu te na taj način osigurali temeljni uvjeti za održivo ribarstvo. Udruga Žmergo partner je Općini Mošćenička Draga na projektu »Očuvanje i zaštita morskog okoliša Općine Mošćenička Draga«, za koji su dobili 246.000 kuna, a ciljane skupine su lokalna zajednica, s naglaskom na djecu i sektor ribarstva, turisti, te šira javnost i mediji.


Problemom zagađenja priobalja bavit će se Grad Cres i Otočna razvojna agencija OTRA. Za projekt »Čiste plaže« dobili su 110.000 kuna, a kako bi se utvrdilo porijeklo i količine plutajućeg morskog otpada, prvenstveno mikroplastike, u sklopu projekta će se 12 mjeseci promatrati nakupljanje otpada na osam plaža zapadne obale otoka Cresa. Podaci dobiveni motrenjem obradit će se i analizirati, a na temelju rezultata analize preporučit će se mjere za sprječavanje nakupljanja, odnosno čišćenje otpada u moru.


»Kanta« za plutajući otpad


U sklopu projekta »Morska škovacera« vrijednog 37.766 kuna, koji su zajednički prijavili Komunalne usluge Cres-Lošinj i Županijska lučka uprava Cres, u creskoj luci instalirat će se uređaj za automatsko prikupljanje plutajućeg otpada »Seabin«. U blizini uređaja koji kontinuirano filtrira more sakupljajući pritom plastiku i ostale materijale s njegove površine, postavit će se infoploča, čime će se doprinijeti podizanju svijesti ribara i drugih korisnika luke te cjelokupne javnosti o problematici onečišćenja mora plastikom.


– Ovo je drugi natječaj koji zaključujemo, a lani smo odobrili gotovo sedam milijuna kuna za osam projekata namijenjenih očuvanju i valorizaciji pomorske i ribarske baštine. Trenutačno je aktivan natječaj za Mjeru 1.1.C s alokacijom od 70.000 eura, usmjeren gospodarskom sektoru ribarstva i akvakulture za unapređenje uvjeta poslovanja. Četvrti natječaj, i to za mjeru 1.1.B »Podrška razvoju i osuvremenjivanju male ribarske infrastrukture i unapređenje uvjeta poslovanja«, za koji je ukupno osigurano 230.000 eura, objavit ćemo 26. veljače – rekla je Eliana Zec Solina, voditeljica LAGUR-a.