Premala "Pahuljica"

I Rab ima problem s kakvim se muči većina gradova. Ovaj put bez mjesta u jaslicama ostalo je 20 djece

Mirjana Grce

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Rješavanje tog problema nam je prioritet, ali nekog instant rješenja nema. Sredstva za proširenje jaslica namjeravamo dobiti putem natječaja na koji će aplicirati Grad Rab kao osnivač vrtićaDječji vrtić »Pahuljica« na otoku Rabu premali je za aktualne vrtićke i jasličke potrebe na otoku, i taj problem, odnosno činjenica da »Pahuljica« kapacitetom ne zadovoljava potrebe koje iskazuju roditelji djece, posebno jasličke dobi, pokazuje se već niz godina. U pedagošku godinu 2021./2022. vrtić »Pahuljica« nije upisao 20 djece jasličke dobi koja ispunjavaju sve uvjete za pohađanje jaslica, a prošle godine je na listi čekanja vrtića također ostao velik broj djece. S druge strane, u aktualnoj pedagoškoj godini svoje mjesto u vrtiću dobila su sva djeca u dobi vrtićkog programa, koja sa svojim roditeljima ispunjavaju potrebne uvjete za upis.


»Pahuljica« je jedini rapski dječji vrtić, s tri podružnice ukupnog je kapaciteta 260 djece, i redovito je potpuno popunjenog kapaciteta. U pedagoškoj godini 2021./2022. »Pahuljice« pohađaju 52 jasličara, što znači djeca od navršene prve do treće godine, te 208 djece vrtićke dobi, od navršene treće godine do polaska u školu. U podružnicama su djeca koja pohađaju vrtićki program – u Banjolu 23 djeteta, u Loparu 32, a u Supetarskoj Dragi 21 dijete – dok su u Matičnom vrtiću u Palitu smještene sve četiri jasličke skupine i sva ostala djeca vrtićnih skupina, pa cijeli vrtić ukupno ima 10 skupina djece vrtićkog programa.


Proširenje vrtića


U pedagoškoj godini 2021./2022. u vrtićki program rapskog Dječjeg vrtića novoupisano je 27 djece, a na listi čekanja, koja je objavljena na web stranici vrtića, prvotno je ostalo petero neupisanih. U konačnici – doznajemo od ravnateljice vrtića Sanje Grozdanić – u vrtićki program su, nakon što su neki roditelj odustali od upisa, upisana sva djeca koja su imala uvjete te za taj program na čekanju nema ni jednog djeteta. Nasuprot tome, pokazuje web stranica vrtića, za jaslički program roditelji su prijavili 99 djece, primljeno ih je 28, dok je 71 dijete ostalo upisano na listi čekanja.
– Među djecom koja nisu dobila mjesto u jaslicama te su na listi čekanja, 20 ih je koja sada udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno starija su od godine dana i oba su im roditelja zaposlena. Sva ostala djeca na listi čekanja za jaslički program za sada ne ispunjavaju uvjete za prijem, jer, ili su mlađa od godine dana, ili im jedan ili čak oba roditelja nisu zaposleni. Mi, naime, primamo i zahtjeve za prijem djece koja nemaju dob za jaslice jer si tako stvaramo sliku za ubuduće, tumači ravnateljica Grozdanić koju smo kao i gradonačelnika Raba Nikolu Grgurića pitali kako će riješiti problem nedovoljnog kapaciteta jaslica. Oboje najavljuju proširenje vrtića prenamjenom prostora u nekoj od područnih osnovnih škola na otoku, kako je to već prethodnih godina učinjeno u područnim školama u Banjolu i Supetarskoj Dragi.


Grozdanić kaže da su Grad Rab i Dječji vrtić u rješavanju problema jaslica zajedno i izražava nadu da bi do proširenja vrtića moglo doći za iduću pedagošku godinu. Ne treba previše zbrajanja da bi se moglo pretpostaviti da će jaslice na Rabu iduće godine trebati, ako tako odluče roditelji, više od 50 malenih Rabljana koji su već na listi čekanja. Riječ je o 20 djece koja već sada ispunjavaju sve uvjete za prijem, ali i 30-ak najmlađih koji su – dok je od 29. ožujka do 19. travnja ove godine trajao natječaj za upis – bili mlađi od godine dana.


– Rješavanje tog problema nam je prioritet, ali nekog instant rješenja nema. Sredstva za proširenje jaslica namjeravamo dobiti putem natječaja na koji će aplicirati Grad Rab kao osnivač vrtića. Radi se o natječaju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Ministarstva poljoprivrede – o natječaju za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Dakle, rješenje bi moglo biti relativno brzo jer rok za predaju dokumentacije na taj natječaj je kraj rujna ove godine. Proširenjem vrtića dobili bismo tri nove skupine, a to po pedagoškom standardu znači mogućnost prijema još 60 djece. Najviše nam nedostaje mjesta u jaslicama i taj trend se pokazuje već nekoliko godina. Cilj nam je da to realiziramo već u idućoj pedagoškoj godini – da obuhvatimo svu djecu čiji roditelji žele da ona pohađaju jaslice i vrtić, poručuje Grozdanić.


Konkretni potezi


K tome, doznajemo da Općina Lopar planira izgradnju novog i većeg vrtića za potrebe svojih građana.


– Osim što smo smanjili cijenu za korisnike, odnosno roditelje čime smo izravno utjecali na standard obitelji s malom djecom, u proteklih pet godina proširili smo područna odjeljenja Dječjeg vrtića »Pahuljica«, primjerice u Banjolu. Puno je učinjeno na polju zdrave prehrane i putem zapošljavanja stručnog osoblja. Isto tako, prije mjesec i pol dana završili smo drugu fazu poboljšanja uvjeta rada stručnog i drugog osoblja u vrtiću te smo podizanjem plaća i potpisivanjem prvog kolektivnog ugovora zaokružili i taj dio priče. Tu je suradnja s Forticom, i svi programi sufinanciranja rada logopeda, psihologa, i svega onoga što kao Grad dodatno osiguravamo da bi predškolski odgoj na području Grada Raba bio što kvalitetniji, uvodno je naglasio gradonačelnik Grgurić odgovarajući na pitanje o tome kako će i kada Grad Rab riješiti problem nedovoljnog kapaciteta Dječjeg vrtića, posebno jaslica.


– Grad Rab je prije godinu i pol dana počeo s novim projektom koji je u fazi odvijanja, a to je dodatno proširenje kapaciteta vrtića za otprilike broj djece koji je ove godine ostao ispod crte upisa, za oko 60 djece, i to u jednoj od područnih škola na području Grada Raba. U tom smislu smo u suradnji s PGŽ-om, koji je to podržao, te smo u procesu ne samo projektiranja nego i aplikacije na jedan od natječaja koji je izašao i koji bi sufinancirao naš projekt. Pokrenuli smo, dakle, konkretne poteze, rekao je Grgurić.


Na pitanje gdje bi novi jaslički odjeli trebali biti formirani, ponovio je da će to biti »u jednoj od područnih škola, o kojoj će Županija, koja je dobila naše škole na korištenje, donijeti konačnu odluku, a javnost će biti obaviještena kada se dogovor postigne«. A o pitanju u kojem bi se razdoblju problem nedostatnih vrtićkih kapaciteta, posebice jaslica, mogao riješiti, među ostalim je objasnio:


– Možda već na sljedećem natječaju, ako ne tada, onda na onome poslije toga, a natječaj za upis u vrtić, provodimo u travnju/svibnju u tekućoj godini. Planiramo projekt proširenja vrtića provesti čim prije. Na natječaju za upis djece dobit ćemo podatak koliko nam mjesta u vrtiću treba što se tiče vrtićkih skupina i koliko što se tiče jasličkih. Ove godine je 70 djece ostalo ispod crte, ali treba znati da je to brojka ukupno javljenih. Međutim, što se tiče uvjeta koje djeca ispunjavaju uvijek je to puno manji broj jer sva prijavljena djeca i roditelj, ne ispunjavaju uvjete za smještaj u vrtić i jaslice. Neka od te djece su tek rođena, a roditelji su ih već prijavili kako bi sljedeće godine kada im djeca budu u dobi za jaslice bili predbilježeni, ali znaju da im djeca nemaju uvjete. Dakle, sada nam treba 20 mjesta za djecu jasličke dobi, koja ispunjavaju uvjete za prijem u jaslice, ali mi radimo tri puta veći kapacit, za 60 djece, analizirao je, među ostalim, Grgurić zaključujući da je Grad Rab od 2015. godine za vrtić puno učinio, kaže, »koliko god smo mogli«.


Cijene vrtića i jaslica


Prema riječima ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica« Grad Rab sufinancira smještaj za svako dijete u vrtiću na području Grada Raba, a Općina Lopar čini to isto za djecu iz Lopara.


– Roditelji plaćaju 30 posto ekonomske cijene vrtića i jaslica, a Grad Rab, odnosno Općina Lopar sa 70 posto sufinanciraju vrtić i jaslice za svako dijete. Ekonomska cijena je 2.200 kuna, a roditelji od toga plaćaju oko 660 kuna. Za obitelji koje imaju više djece, za drugo i svako iduće dijete cijena je 50 posto manja. Grad Rab u cijelosti plaća za djecu s teškoćama, koja imaju rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja, kao i trećeg odgajatelja za tu djecu, a svake godine imamo dvoje do petero djece s teškoćama, objasnila je Grozdanić.


Rijeka – svijetli primjer


Grad Rab nije usamljena jedinica lokalne samouprave koja ima problema s nedovoljnim kapacitetima dječjih vrtića – taj problem imaju mnogi. S njim se primjerice susreo, a onda i istinski suočio i Grad Rijeka, i to čim su bili poznati preliminarni rezultati ovogodišnjih upisa. Od tada, u dva mjeseca, Grad Rijeka je prenamijenio i za potrebe jaslica prilagodio i opremio sedam prostora za osam novih jasličkih skupina, redom u postojećim vrtićima te u OŠ Kozala. U sve njih zajedno uložio je 281 tisuću kuna, a ne može se reći da su ti zahvati bili neznatni. »Učinili smo preraspodjelu unutar sredstava proračuna i uložili smo značajna sredstva na sedam lokacija… riješili smo problem za ukupno stotinjak sugrađana i djece«, rekao je nedavno riječki gradonačelnik Marko Filipović, koji je sa svojom zamjenicom Sandrom Krpan doista učinio sve što je u kratkom roku bilo moguće kako bi što više djece dobilo mjesto u jaslicama. Štoviše, Krpan je najavila kako će se i u kojim rokovima u Rijeci nastaviti rješavati problem nedostatka vrtićkih i jasličkih kapaciteta, jer je i nakon učinjenog ovog ljeta još više od 200 djece jasličke dobi i dalje ostalo bez mjesta u jaslicama.


Grad Rijeka, koji je djecu stavio u fokus, zato može biti svijetli primjer drugima kako usredotočeno i angažirano, i što je moguće brže rješavati problem nedostatka vrtićkih i jasličkih mjesta, jedan od bazičnih problema svojih građana.